Nieuws

Op de onderstaande nieuwsitems rust copyright. In die zin dat de daarbij gegeven informatie (in tekst, linken en afbeeldingen) niet door anderen dan United Sense gebruikt mag worden voor (door)publicatie of commerciele doeleinden tenzij United Sense daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. 

2 januari 2023
Begin 2023 ontwikkelt en visualiseert United Sense door met het bewust, zichtbaar en bespreekbaar maken van de onderstroom in organisaties (*) waar De Mentale Factor de werkelijke leiding heeft. Met 'De Mentale Factor' brengen we alle kennis visueel overzichtelijk samen in samenhang en wisselwerking met elkaar.
Met die ontwikkelingen maken wij nog zichtbaarder waar en hoe Mentaal Verzuim zich in de onderstroom van organisaties kan nestelen en hoe dat als Collectief Mentaal Verzuim de organisatie en haar resultaten kan ondermijnen. Volg ons en deze innovatieve ontwikkelingen waarmee wij de werkelijke oorzaken in organisaties blootleggen die verantwoordelijk zijn voor de toenemende overbelasting, werkdruk en werkstress. Al deze visueel gemaakte ontwikkelingen brengen wij in presentaties, werksessies en trainingen tot leven.

(*) De onderstroom in organisaties: Een dieper liggende onzichtbare en met gevoelige informatie beladen laag 'onder' de rationele vaak goed doordachte en beschreven zichtbare 'bovenliggende' bedrijfsprocessen. Een onzichtbare onderstroom in organisaties waar zachte factoren en zachte ‘informatie’ als gevoel en emoties op veelal onbewust niveau véél meer de leiding hebben dan management en leidinggevenden. In die onderstroom vinden medewerkers redenen en drijfveren voor het bepalen van de mate van hun betrokkenheid, motivatie, verbinding en inzet. In die onderstroom leeft en speelt van alles dat, afhankelijk van het interne vertrouwen, wel of niet open uitgesproken en gedeeld wordt. Deze onderstroom is een goudmijn voor energie van medewerkers en het optimaal functioneren van de organisatie en haar resultaten óf een bron voor stille conflicten en ondermijning van goede bedoelingen a.g.v. onvrede, onmacht en teleurstelling.

8 oktober 2022
Quiet quitting is een recent uit Amerika overgewaaid label waarmee hetzelfde bedoeld en beschreven wordt als Mentaal Verzuim. 

31 januari 2022
Wáár zit Mentaal Verzuim in de organisatie en waar zit psychisch verzuim?

Het verschil tussen Mentaal Verzuim,
 en psychisch verzuim en ziekteverzuim

25 november 2021
Hoe de mens reageert over de hele bandbreedte tussen veiligheid en gevoelens van onveiligheid, in de bandbreedte tussen vertrouwen en angst? Wat welke emoties teweeg brengt. Wat daarin het stress-systeem doet en hoe je daar zelf op kunt leren aangrijpen en ingrijpen? Daar gaat de Polyvagaal Theorie over. Die gaat over vechten, vluchten, bevriezen en verbinden dat volledig vanuit je hersenstam en je limbisch brein wordt geregeld. 

Deze theorie geeft inzicht en kennis over waarom je terugkerende stress en spanning ervaart.
Waarom je maar niet in flow en je passie kunt komen.
Hoe je automatisch mensen vertrouwd of wantrouwd.
Waarom je in een bepaalde reactie schiet en geen contact kunt maken.
Door dit te herkennen als een automatische reactie van je autonome zenuwstel kun je de mogelijkheid creëren om terug te keren naar een andere staat die je meer rust kan geven.

Hans Visser van United Sense heeft de Polyvagaal Theorie opleiding met succes afgerond.

 

20 april 2021
Nu Mentaal Verzuim steeds meer in de belangstelling komt te staan hebben wij het artikel 'Mentaal Verzuim vreet - véél meer dan - energie' uitgebracht.

Mentaal Verzuim vreet veel meer dan energie

13 april 2021
Op die datum vindt er een gratis online event 'Mentaal Verzuim' plaats dat door een van ons geautoriseerde en samenwerkende dienstverleners - 'De Toekomstimist' - is georganiseerd. Wij zijn door hen uitenodigd als expert de afsluiting te doen. Klik op de onderstaande afbeelding voor het programma, de sprekers en de mogelijkheid om gratis in te schrijven.

26 maart 2021
Toenemende misverstanden m.b.t. 'Mentaal Verzuim'. De afgelopen maanden worden wij geïnformeerd over toenemnde misleiding door enkele zakelijke dienstverleners die het door ons ontwikkelde begrip 'Mentaal Verzuim' voor eigen commerciële doeleinden inzetten zonder ons daarbij als bronvermelding te gebruiken. Dan blijkt het om partijen te gaan die iets over psychisch verzuim schrijven maar dat dan verwarren met Mentaal Verzuim. Dit brengt schade toe aan de definiëring van Mentaal Verzuim in de markt en voedt misverstanden ( zie deze link naar de grote verschillen tussen die twee). Ook sommige HR-platformen en sommige arbodiensten dragen hieraan ongewenst bij. Het zijn juist die partijen en organisaties die de principes van respect voor auteursrecht en vooronderzoek met voeten treden uit commerciëel gewin waar wij steeds last van hebben omdat mensen ons, omtrent deze verwarring benaderen met vragen hierover. Als wij dan onderzoeken welke mensen/partijen/organisaties zich aldus profileren blijkt dat nagenoeg geen van hen met ons contact heeft gezocht en geen enkele bronvermelding hebben gedaan. Of zich baseren en beroepen op artikelen, podcasts of posts van 'elkaar' om daarmee te verklaren dat zij ons c.q. deze site niet kennen. Vandaag vernamen wij zelfs dat een netwerkorganisatie voor psychologen een whitepaper hebben geschreven onder de kop 'Mentaal Verzuim' terwijl zij het over psychisch verzuim hebben. Bij navraag bij hun organisatie bleek dat ze psychisch verzuim 'wat te hard vinden klinken' en daarom Mentaal Verzuim gebruikten om dat wat zachter te maken. Eveneens bleek toen ook dat zij niet bekend zeiden te zijn met onze kennissite. 

Om zicht en grip te houden op de betrouwbaarheid van deze aanbieders inzake dit handelen kennen wij autorisatie toe aan alléén maar die partijen, organisaties en mensen die - naar wij hebben vast kunnen stellen - voldoende geëcuipeerd zijn om met voldoende kennis klanten te helpen met problemen rond Mentaal Verzuim in hun organissaties. Dit om verdere schadelijke misverstanden en bewust of onbewust oneigenlijk handelen hieromtrent uit te kunnen sluiten. 

Het jaar 2021
zal in het teken komen te staan van 'de bevrijding van goedwillende medewerkers' die bevrijdt zullen gaan worden van overbelasting, overmatige werkdruk en toenemende werkstress a.g.v. te hoog Collectief Mentaal Verzuim in het Organisatiesysteem.

17 december 2020
Ondanks het formeren van allerlei (vaak te strak gekaderde) commissies en het instellen van (z.g.) onafhankelijke (vaak tijdelijke) instituties wordt de omvang van Onbenut Vermogen a.g.v. Collectief Mentaal Verzuim bij met name Overheidorganisaties actief verhuld gehouden. Geen van deze commissies hebben het aangedurfd de signalen van Collectief Mentaal Verzuim als hoofdoorzaak van het ongewenst functioneren van Uitvoeringsorganisaties in het algemeen, te benoemen. Dit bevestigd de grote gevoeligheid van deze materie waardoor de ontdekkingsreis naar dit Onbenut Vermogen dus weer niet wordt aangegaan. 'Vitaliteit begint daar waar nog Onbenut Vermogen benoemt op tafel mag komen'. Zolang dát wordt vermeden zullen vitalisatiedoelstellingen en vitalisatieprojecten papieren exercities worden/blijven die 'in de onderstroom' van die organisaties het geloof en vertrouwen verder negatief zal belasten. (foto 23.03.2021 14.40 uur verwijderd) Het vandaag gepresenteerde rapport 'Ongekend Onrecht' van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag maakt voorgaande expliciet duidelijk. 

10 februari 2020
United Sense is partner geworden van de Nederlandse Opleidingsacademie om het nog te onbekende en bij nog geen enkele verantwoordelijke belegde kennisgebied van Onbenut Vermogen in te brengen in de opleiding van financieel managers en hen te helpen Onbenut Vermogen in hun organissaties en bedrijven bewust, zichtbaar, meetbaar en bespreekbaar te krijgen. Daarmee worden ongekende vermogens gewonnen. Niet alleen in geld en menselijke energie maar juist ook t.a.v. het Collectief Mentaal Vermogen in de organisatie.

 

17 december 2019
Uitnodiging voor een begin 2020 te starten teamtraject.

3 december 2019
Artikel op HR-Community Platform: 'We doen het ergens niet goed'. Klik op de afbeelding hieronder

14 november 2019
Dit artikel 'Wij doen het ergens niet goed genoeg' maakt de hoeveelheid potentieel zichtbaar die in organisaties en bedrijven, onzichtbaar voor management, verloren gaat als gevolg van (Collectief) Mentaal Verzuim. Een niet eerder zo pijnlijk duidelijk gemaakt fenomeen waar veel emoties en gevoeligheden onder spelen waar zowel leidinggevenden als hun medewerkers last van hebben. Omdat mensen hiermee elkaar overbelasten, elkaar energie afnemen en hierin de hoofdoorzaak ligt van toename van werkdruk en werkstress

In het vervolg op bovenstaand artikel wordt extra duidelijk gemaakt waarom het zinloos is in organisaties/situaties waarin teveel Collectief Mentaal Verzuim speelt, om 'daarin' mensen te re-integreren. Evenals het zinloos is om mensen, die zo'n organisatie/situatie verlaten hebben te vervangen door nieuwe aanwas die via werkving & selectie wordt aangevuld en ingebracht. Tenzij het fenomeen wordt herkent, erkent en oorzakelijk aangepakt.

4 november 2019
Teksten uit een mooi boek van de journalsite Ann Sofie Dekeijer: 'Op zoek naar afgeleerd contact' dat gaat over het gemis en verlangen naar huidcontact, naar huidhonger. Wij plaatsen dit hier als nieuws omdat zoveel organisaties en bedrijven zo graag de verbinding met hun mensen zoeken. Niet om daarmee dan maar in elkaars armen te vallen maar wel om te beseffen hoe bizar ver weg we zijn gegaan door te gaan spreken over 'ongewenste initimiteiten' waar een paar mensen aanraking misbruikt hebben. Daarom spreken wij van een 'De coming-out van de universele mens'.

31 oktober 2019
Artikel: 'De mentale factor van duurzame inzetbaarheid'. De verbeterde versie van onderstaand artikel. Onder deze link de korte versie en onder deze link de wat uitgebeidere uitleg.

15 oktober 2019
Artikel (deel 1) waarin de verschillen en de wisselwerking tussen Mentaal Verzuim, Mentaal Pensioen, Ziekteverzuim en Psychisch verzuim zichtbaar worden gemaak in elkaar achtereenvolgende stadia.

23 Augustus 2019:
Overleg met relevante betrokkenen over de aanhoudend boven water komende signalen m.b.t. de Nationale Politie en hoe het juiste 'kanaal' te kiezen en ontvankelijkheid te creëeren om de onbenutte kennis, ervaring en oplossingen bij de juiste besluitvormers te krijgen.

18 februari 2019:
Onderzoek van Viking: 70% werknemers zegt dat werk hun privéleven negatief beïnvloedt. 

Uit representatief onderzoek van Viking blijkt dat meer dan 70% van werknemers vindt dat werk een negatieve invloed heeft op hun privéleven. Alhoewel 4 op de 5 Nederlanders aangaf over het algemeen een goede balans te hebben tussen werk en privé, bleek toen wij verder doorvroegen dat het merendeel toch significante negatieve gevolgen ervaart door hun werk. Dit komt vooral door de volgende drie werkomstandigheden:

 1. Een grotere werklast  (21%)
 2. Een negatieve werkomgeving (8%)
 3. Telefoontjes en e-mails beantwoorden buiten werktijden (6%)

Deze onbalans uit zich in de grote lijnen hetzelfde bij mannen en vrouwen en lijdt tot de onderstaande klachten:

 1. Stress en spanning (50%)
 2. Niet genoeg tijd voor ontspanning en zelfzorg (38%)
 3. Werk niet van zich af kunnen zetten (37%)
 4. Niet genoeg slaap (32%)
 5. Fysieke/ mentale medische diagnose (18%)

29 januari 2019:
Waarom blijven verborgen potentieel en de verborgen kosten onder de radar van de hoogste leiding verborgen?

7 januari 2019: is het 30 jaar geleden dat United Sense als eerste in Nederland en Vlaams België de impact van zachte factoren op harde bedrijfsresultaten is gaan ontdekkken, is gaan uitontwikkelen en in methode en aanpak is gaan inzetten in organisaties en bedrijven. Tegen de toen gangbare stroom in van rationeel organisatieadvies. Met die ontwikkeleingen hebben wij eveneens als eerste de basis gelegd voor het vitaliseren van organisaties en het bewust, zichtbaar en in procenten en euro's meetbaar maken van Mentaal Verzuim en hoe zich dat als een virus in organisatiesystemen kan nestelen waarmee het collectief wordt overbelast. 

December 2018: De destructieve Mechanismen en Patronen die een grote Overheidsorganisatie gevangen houdt in aanhoudende Organisatiecultuurproblemen (Dit document wordt geanonimiseerd uitgewerkt voor publicatie). 

Mei 2018: Met het oog op de nieuwe wetgeving inzake beveiliging Persoonsgegevens per 25 mei 2018, hebben wij in onze 'Copyright-Disclaimer' op deze Themasite een 'Privacy Verklaring' opgenomen. Aanpassingen/wijzigingen daarin zullen in deze Nieuwspagina worden gemeld.

Maart 2018: Artikel: 'Het zelfbeschermingsmechanisme 'Mentaal Verzuim'.

Februari 2018: Artikel:  'Wat is Organisatievitalisatie?'

Januari 2018: 17 Oorzaken die maken dat de organisatietop, de ondernemer of de directeur vanuit de eigen organisatie geen duidelijke informatie krijgt over de omvang van het Verborgen potentieel en de daarmee samenhangende Verborgen kosten.

Januari 2018: In 7 pagina's infographics hebben wij Organisatiegezondheid 'in Beeld' gebracht.

November 2017: Kennis gemaakt met Henriëtte Wijnen, schrijfster van het boek 'Julia's slangekuil' waarin zij de heftige werkelijkheid beschrijft van haar persoonlijke ervaringen met de slopende werking van Mentaal Verzuim in de gemeentelijke organisatie waarin zij gewerkt heeft.

November 2017: Op 20 en 21 november geven wij twee workshops 'Mentaal Verzuim , Gevolg én oorzaak van werkdruk en werkstress' voor het congres over duurzame inzetbaarheid,  'Inzet op Maat' van Vakmedianet in de Fokkerterminal in Den Haag. De 20e is inmiddels volgeboekt en de 21e is vanwege de vele aanmeldingen verplaatst naar de grote zaal.

Oktober 2017: Twee workshops ontwikkeld: Een workshop 'Mentaal Verzuim reduceren' en een workshop 'Onbenut Vermogen vrijmaken'.

Juni 2017: Emotie & Gevoel, de drijvende krachten achter betrokkenheid, inzet en resultaten: Zie www.unitedsense.nl.

Mei 2017: De 'zacht kant' bepaalt voor 75% het innovatiesucces, stelt Hoogleraar Management & Ondernemingsbeleid Henk Volberda.

Januari 2017: Omdat in de loop van vele jaren de door ons ontwikkelde kennis over (Collectief) Mentaal Verzuim te verspreid was geraakt over verschillende van onze internetsites hebben wij al deze kennis samengebracht in deze themasite over Mentaal Verzuim. Tevens het Nederlands en Vlaams Kenniscentrum voor (Collectief) Mentaal Verzuim en Organisatievitaliteit.

November 2016: In een Open Brief heeft United Sense het belang en de impact van een gezonde 'Organisatiecultuur' op een bijzondere wijze duidelijk gemaakt. Zij beschouwen Organisatiestructuur & Organisatiecultuur als twee samenwerkende partners die niet zonder elkaar kunnen. En als de Organisatiecultuur zich niet meer gezien en erkend voelt door de Organisatiestructuur, neemt zij afscheid. Onder deze link leest u de indrukwekkende afscheidsbrief van de Organisatiecultuur aan de Organisatiestructuur.

December 2015: United Sense heeft met succes een Mentale Schoonmaak afgerond bij een eenheid van de Nationale Politie. 

November 2014: Werkstress Congres in Amsterdam. Een congres over duurzame inzetbaarheid en psychosociale arbeidsbelasting in organisaties en bedrijven. Download hier de  Feiten en Cijfers hierover. Het verdient aanbeveling (Collectief) Mentaal Verzuim als belangrijkste oorzaak én gevolg van toenemende werkdruk en werkstress te gaan erkennen:  Factsheet Mentaal Verzuim. Want wat de één verzaakt moet de ander erbij doen. De onduidelijkheden en ergernissen die daarover ontstaan trekt energie uit mensen die zich daartegen gaan beschermen met Mentaal Verzuim. En zo ontstaat een vicieuze cirkel van oorzaak en gevolg waarin steeds meer geld verdwijnt dat met bezuinigen niet langer meer opgevangen kan worden.

September 2014: Het  Overzicht van Vormen van Verzaken & Verzuimen waarin wij het Mentaal Verzuim en het Collectief Mentaal Verzuim onderscheidend hebben gepositioneerd. Gelijkertijd hebben we eenduidigheid gebracht in de veelduidigheid waarin de verschillende vormen te vaak niet goed worden gebruikt.

Augustus 2014: We hebben de oorzaken van Verborgen Potentieel en de daarmee samenhangend verlies van energie, verborgen kosten en opbrengst zichtbaar gemaakt. Om de top van organisaties en bedrijven met deze input te kunnen versterken. Klik op de afbeelding.

Deze informatie bestaat uit het bovenstaande introductiedocument/link van waaruit kan worden doorgelinkt naar 3 andere relevante kerndocumenten:

1. Document waarin de onwetendheid van de omvang van verborgen potentieel wordt verklaard.
2. Document waarin u ons - op papier - leert kennen: Ons bureauprofiel
3. Document waarin u toegang krijgt tot extra vermogen, meer opbrengst en minder kosten.

   

Mei 2014: Mentaal Vermogen, de besturing van Gezondheid & Vitaliteit in bedrijf'.

Februari 2014: Vitalisatieconcept 'Blauw Goud ontdekken & vrijmaken' ontwikkeld voor toepassing in organisaties en bedrijven. Klik op de afbeelding.Februari 2014: Workshop: 'Mobilisatie van het Collectief Mentaal Vermogen' 
op de landelijke Ambtenaar 2.0 Dag in Lelystad. Klik op de afbeelding.Februari 2014: T.b.v. onze actieve participatie in 'Publieke Veranderaars' en 'WijThorbecke' hebben we 'een luchtfoto' gemaakt van het Nederlandse Bestuurssysteem op hoofdlijnen. Om daarmee alle verbeterings- en vernieuwings initiatieven daarin te kunnen positioneren.Februari 2014:  Videopitch over 'Het Fundament', de basis voor herstel en versterking van geloof en vertrouwen in het bestuur van Nederland. Gedaan op 11 december 2013 door Hans Visser van United Sense. Op de dag waarop de samenwerkende verbinders  Publieke Veranderaars.nl en  WijThorbecke.nl  als Nederlandse kantelbewegingen zijn samengegaan. Een herinrichting van het lokale besturingsmodel zoals dat in structuur en proces in 'Het Fundament' is ontwikkeld en vormgegeven vindt u  onder deze link. En  onder deze link vindt u een cruciaal onderdeel voor de renovatie van het huis van Thorbecke dat door onze werkgroep 'Wij Burgers' is ontwikkeld.September 2013: De eerste bijeenkomst van een door United Sense ontwikkeld sociaal innovatief concept 'Dare to be(come)' dat mensen dichter bij elkaar brengt en meer verbindt: 'Mensen van Goud geven zichzelf en versterken elkaar'. Kijk op  www.mensenvangoud.nl.

Augustus 2013: Hoe manage je tegenkrachten in tijden van reorganisaties? Klik op de afbeelding.

 Juni 2013: Trefzeker artikel waarin Eric Fleurbay van Business Wise mooi beschrijft waarom medewerkers zich gaan overgeven aan Mentaal VerzuimConcullega's neem uw verantwoordelijkheid in medewerkersonderzoek.

Mei 2013: Waar het goud gevonden kan worden in het half lege glas Korte film van Ton Verlind over Mentaal Verzuim. April 2013:  Factsheet Mentaal Verzuim 
uitgebracht.

Maart 2013: Het kennisgebied 'Mentaal Verzuim' blijkt naadloos aan te sluiten op de doelstellingen van NPP, het Nationaal Preventie Programma dat gedragen en gestimuleerd wordt door de Ministeries van Volksgezondheid en SZW.

Februari 2013: Steeds duidelijk is geworden dat het kennisgebied 'Mentaal Verzuim' gemeden wordt door instanties die verantwoordelijk zijn voor het initiëren en stimuleren van innovatie. Zij hanteren in woord het begrip 'Sociale Innovatie' maar durven in de daad zich hier nog niet goed mee in te laten. De belangrijkste oorzaak hiervan oorzaak is dat aldaar 'innovatie' steeds primair technisch wordt benaderd en beloond. 

Januari 2013 Onderstaand nieuwjaarsbericht.December 2012:  Onderzoek van de Vereniging van Vertrouwenspersonen
 toont aan dat mensen zich in de huidige omstandigheden binnen organisaties minder open durven uitspreken.

November 2012: Artikel  'Hiërarchische organisatiestructuur leidt tot stress bij medewerkers'.   Beschrijving van de reactie van onze hersenen op stress en de gevolgen hiervan op het aan Mentaal Verzuim gerelateerde gedrag van medewerkers. 

November 2012: 'Het verschil tussen Mentaal Verzuim en Mentaal Pensioen' schematisch opgesteld als resultaat van de samenwerking tussen United Sense en TNO. Om eenduidigheid te krijgen en te houden over de verschillen in definities en darmee nar de markt toe verwarring te voorkomen. In dit document wordt ook de overgang van het een (Mentaal Verzuim) in het ander (Mentaal Pensioen) uitgelegd. Klik op de afbeelding voor het volledige document.November 2012:   Column 'Wie hét meldt heeft hét' op HR-Zone. De verklaring waarom Mentaal Verzuim in organisaties en bedrijven stil wordt gehouden.

November 2012: Artikel met hulpaanbod gemaakt voor het Magazine 'Binnenlands Bestuur' over onze grote zorgen m.b.t. de transitie van Jeugdzorg van de Overheid naar de individuele Gemeenten. Het artikel is op 11 november 2012 op de digitale versie van het magazine geplaatst.

Oktober 2012: PDF-presentatie: In 2 minuten wat u nog niet weet over uw organisatie. In 2 minuten krijgt u de impact van Mentaal Verzuim op het verschil tussen verlies en winst.
Als u de in de presentatie genoemde cijfers wilt kunnen linken aan de situatie in uw eigen situatie klikt u op  'De herleidingstabel voor Onbenut Vermogen'.

September 2012: Om het MKB versnelt te kunnen helpen hebben wij het concept van 'De nieuwe accountant' ontwikkeld. Daarin helpen wij bij de transformatie van de rol van de accountant waarmee deze de MKB-ondernemer veel vroegtijdiger kan adviseren en ondersteunen met onze kennis van zover nog Onbenut Vermogen. 

Augustus 2012 Wake-up call voor het noodzakelijk nieuwe HRM waarin 'het gebied' in de organisatie zichtbaar wordt gemaakt dat mensen alleen durven te betreden als het vertrouwen in de organisatie, de leiding én elkaar groot is. Juist het vermijden van dat gebied houdt de organisatie begrensd in haar ontwikkelvermogen. 'Dat gebied', dat wij niet voor niets Terra non Grata zijn gaan noemen, zou het nieuwe werkveld kunnen en o.i. moeten worden van 'het nieuwe HRM'.

Augustus 2012: Onderzoek:  Gedrag van de top heeft grote invloed op betrokkenheid.

Augustus 2012: Frequentere en langer durende reorganisaties zorgen ervoor dat mensen minder ziek thuis blijven omdat ze angstiger worden voor behoud van hun positie/functie. Daardoor is het ziekteverzuimpercentage wat gedaald maar zien we het Mentaal Verzuim toenemen.    

Juli 2012: Artikel op Gemeente.nu 'Hoe kinderen verdwalen in Jeugdzorg'. Over de noodzaak om met behulp van het door United Sense ontwikkelde Organisatie Navigatie Systeem overzicht en samenhang te krijgen in complexe organisatiestructuren, processen en wisselwerking tussen samenwerkende partijen.

Juni 2012: Column in de NVP NieuwsbriefTerra non Grata, het grensgebied tussen benut en onbenut vermogen.

Maart 2012: Op 26 maart hebben wij  zo'n zelfde open brandbrief naar 4 daarvoor relevante Tweede Kamercommissies gestuurd.

Maart 2012: Op 8 maart hebben wij de Fractievoorzitters van alle politieke partijen met  een open brandbrief geïnformeerd over de omvang van nog zover Onbenut Vermogen in Nederland. De omvang daarvan staat in schril contrast met waar nu al zo lang t.a.v. 'bezuinigingen' over gesproken wordt. Per jaar bespaart Nederland met het terug dringen van 10% Collectief Mentaal Verzuim 140 miljard euro.

Februari 2012: Om bestuurders van organisaties en directies van bedrijven goed duidelijk te kunnen maken hoe zij gezondheid in al haar facetten gerealiseerd kunnen krijgen hebben we daartoe een aparte site voor bestuurders, directeuren en topmanagers online gebracht. Voor:

 • Gezondheid van de organisatie als geheel
 • Gezondheid van werkomstandigheden.
 • Gezondheid van organisatiecultuur.
 • Gezondheid van gedrag en mensen.
 • Gezondheid van samenwerken.
  Met als som:
 • Gezondheid van resultaten.

Januari 2012: Onderzoek toont aan dat  de interpersoonlijke betrokkenheid en verbondenheid tussen mensen en hun organisatie meer productiviteit oplevert. 

December 2011: Tot en met 2012  gesubsidieerd 'Vrij maken van Onbenut Vermogen' binnen de Rijksdienst en Lokale Overheid. Binnen de Rijksdienst zijn nog 3 pilots voor uitvoering beschikbaar. 

November 2011: Als dit ( link naar artikel 'Depressie grootste oorzaak verzuim') en de 2,7 miljard kosten daarvan per jaar, waar is zijn de jaarlijkse kosten van het gemiddelde percentage Mentaal Verzuim groter dan 50 miljard!

Oktober 2011: Triggers die Onbenut Vermogen bewust maken:
1.  U bent de laatste die het weet en dat dwingt u tot bezuinigen.
2.  Nu even niet! We zijn aan het reorganiseren.
3.  Interne versterking is het enige antwoord op externe dreiging.
4.  Mentaal Verzuim? Wat is dat?
5.  Onbenut Vermogen? Wat is dat?
6.  Vitaal met minder mensen, meer opbrengst en minder druk.
7.  De nieuwe leider is een bevrijder van nog Onbenut Vermogen.

September 2011: Geanonimiseerde   'Open Brandbrief aan de ambtelijke top van een van de grootste uitvoeringsorganisaties van de Rijksoverheid'. Om daarmee de filterende informatiekloof te overbruggen tussen de werkelijkheid op de werkvloer en de onwetendheid daaromtrent in de top van de organisatie.
 

 • Nieuwsbrief van september 2011
 • Vrij maken van Onbenut Vermogen, meest duurzame bezuinigingsalternatief.
 • Ook binnen de rijksdienst bewezen.
 • Bezuinigen niet nodig als Onbenut Vermogen wordt aangesproken.
 • De top van organisaties kent de omvang van Onbenut Vermogen niet.
 • Mentaal Verzuim neemt toe als gevolg van bezuinigen en reorganiseren.
 • The classical dilemma between the Head and the Heart.
 • Het belang van emoties in veranderprocessen.
 • Deepak Chopra bevestigt Mentaal Verzuim.
 • United Sense versterkt zich in samenwerking.

Juli 2011: Sinds 2004 houden we een  'Doorlopend onderzoeksrapport naar het Onbenut Vermogen in organisaties'. Wat wij inde afgelopen jaren daaromtrent hebben vastgesteld is nu actueler dan ooit (door de grootte van het bestand kan het downloaden even duren). 

Juni 2011: Deepak Chopra legt  de link tussen leiderschap en Mentaal Verzuim. Hij bevestigd in zijn net uitgekomen boek 'De ziel van leiderschap' dat met het negeren van de behoeften van medewerkers het Mentaal Verzuim tot wel 45% kan oplopen. Dit is nu ook uit Amerikaans onderzoek gebleken.

Juni 2011: Een open brief aan bestuurders, directeuren, HRM, managers en medezeggenschap over  het relatieprobleem tussen Organisatiecultuur en Organisatiestructuur

Mei 2011De toezichthouder op de kwaliteit van de Rijksdienst heeft inmiddels ook prioriteit toegekend aan het 'Vrij maken van Onbenut Vermogen' binnen Rijksoverheidsorganisaties. 

April 2011: De Taskforce 'Slimmer Werken' van een grote overheidsinstantie heeft onze aanpak opgenomen als een krachtig middel om de zware taakstellingen en bezuinigingen waar de overheid voor staat, sneller te kunnen realiseren.

Maart 2011: Met de opschaling en afronding van het vitalisatieproces 'Vrij maken van Onbenut Vermogen' binnen de Rijksdienst is dit vitalisatieconcept met succes uit de pilotfase gekomen en heeft zich ruimschoots bewezen als meest snel en duurzaam bezuiningsalternatief binnen de overheid ( link naar de resultaten van de opschaling). Met deze pilot en opschaling daarvan hebben we gouden kennis 'boven water gehaald' over de remmende aspecten van de organisatiecultuur en dito mechanismen en patronen binnen veel overheidsinstanties. De hardnekkigheid daarvan en de onmacht die management ten aanzien daarvan voelt is de belangrijkste oorzaak waarom zoveel onbenut vermogen in die cultuur en mechanismen gevangen blijft (40% van het totaal beschikbare vermogen is beslist geen uitzondering).

April 2010: De eerste pilot van het vitalisatieproces: 'Vrij maken van Onbenut Vermogen' binnen de Rijksoverheid is met ondersteuning van het A&O-Fonds-Rijk met groot succes afgerond  ( link naar de resultaten van de pilot). Een razendsnelle omslag is gerealiseerd in de organisatiecultuur waarin Collectief Mentaal Verzuim is omgezet in Collectief Mentaal Vermogen. Aansluitend is de pilot naar een groter deel van de organisatie opgeschaald om de resultaten sterker te verankeren.

April 2010: Workshops uitgevoerd op bijscholingsdagen voor huisartsen en gezondheidscentra in Midden Nederland.

Februari 2010: Artikel in HRpraktijk  'Mentaal Verzuim vraagt om aandacht' .

Juli 2009: Artikel in Brainquest (het brein centraal)  Mentaal Verzuim - Verlies van Vermogen. Juist nu. Dat begint met: "Als onzekerheden toenemen hebben mensen de neiging zich terug te trekken..."

Mei 2009: Binnen het Programma Vernieuwing Rijksoverheid zijn we kennisleverancier in het project 'Ambtenaar van de Toekomst' vanuit onze specifieke kennis die we inbrengen in de werkgroepen 'Organisatiecultuur' en 'Arbeidsproductiviteit'. Hieronder treft u de daarvoor geleverde samenvatting van de verschillende bijdragen hierin. Klik op de afbeelding.

En .... de ontdekkingen en inzichten die in het samenkomen van die kennis met de kennis van United Sense, zichtbaar werden.


Mei 2009 Een open brief aan Managers, HRM en Medezeggenschap van bedrijven en organisaties die deze crisis zonder een gezonde organisatiecultuur denken te kunnen overleven. 

April 2009: De SER schreef op 17 april 2009 (SER-Advies nr. 2009/02) het volgende advies: 'Een kwestie van gezond verstand': 'Breed preventiebeleid binnen arbeidsorganisaties'
Gelet op deze “parallellie van belangen” verzoekt de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de raad zijn visie te geven op de vraag hoe de rijksoverheid het bedrijfsleven, kan stimuleren om hun eigen belang bij preventie te verzilveren. Ook vraagt de minister de raad aanbevelingen te doen over de versterking van de bijdrage van bedrijven aan de gezondheid van werknemers.
De rijksoverheid wil namelijk voor bedrijfsleven, onderwijs en lokaal bestuur extra prikkels voor preventiebeleid creëren, zodat het mogelijk is een beweging te maken van ‘nazorg’ naar ‘voorzorg’.

Duurzame inzetbaarheid van arbeidskrachten is nodig om de kosten van vergrijzing op te vangen, om voorziene structurele tekorten op de arbeidsmarkt te verminderen, om het innoverend en Mentaal Vermogen (Bron: United Sense) van de beroepsbevolking optimaal te benutten en om het draagvlak voor de sociale zekerheid op peil te houden. Bovendien impliceert een goede gezondheid van de bevolking minder uitgaven voor zorg.

Maart 2009Bijeenkomst NVP (Nederlandse Vereniging voor Personeelsfunktionarissen) over vertrouwen in en binnen Overheidsorganisaties. Locatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken.  Download hier het programma . 

 

DE NIEUWSBRIEF

 

 • Nieuwsbrief van september 2011
 • Vrij maken van Onbenut Vermogen, meest duurzame bezuinigingsalternatief.
 • Ook binnen de rijksdienst bewezen.
 • Bezuinigen niet nodig als Onbenut Vermogen wordt aangesproken.
 • De top van organisaties kent de omvang van Onbenut Vermogen niet.
 • Mentaal Verzuim neemt toe als gevolg van bezuinigen en reorganiseren.
 • The classical dilemma between the Head and the Heart.
 • Het belang van emoties in veranderprocessen.
 • Deepak Chopra bevestigt Mentaal Verzuim.
 • United Sense versterkt zich in samenwerking.
 •  
 • Nieuwsbrief van maart 2009
 • Reorganisatie van denken.
 • Een Mentaal Besluit.
 • Workshop: 'Vertrouwen, P&O & HRM binnen de Overheid'.
 • Workshop: 'Het spanningsveld in2009'.
 • Workshop: 'De gewenste cultuur voor Mentaal Vermogen'.
 • Workshop: 'Organisatiepotentie blijft gevangen. Waar en waarom?'
 •  
 • Nieuwsbrief van oktober 2008
 • Vernieuwde US-website.
 • Organisatietop tast in het duister.
 • Kloof tussen organisatietop en werkvloer.
 • De houdbaarheidsdatum van nieuwjaarsvoornemens.
 •  
 • Nieuwsbrief van juni 2008
 • Enige specialist op de beurs.
 • "Waarom doen mensen zoals ze doen?"
 • "Hoe ontsluit je potentie in Bedrijf? "
 • Het vitalisateproces: 'Facing Reality'.
 •  
 • Nieuwsbrief van mei 2008
 • Beursdeelname aan 'Gezond in Bedrijf'.
 • Beurspresentatie: 'Potentie & Energie in Bedrijf'.
 • Organisaties door reorganisaties uit verbinding.
 •  
 • Nieuwsbrief van maart 2008
 • De vitalisatiemethode: 'Collectief Mentaal Vermogen'.
 • Het Organisatie Navigatie Systeem brengt samenhang.
 • Workshop 'Wakker Worden'.

 

Mei 2006: De SER schreef het Conceptkader Socialee Innovatie - Onderdeel voor goed ondernemerschap - met daarin hun advies voor 'Goed Ondernemerschap' en 'Goed Werknemerschap' waarbij zij zich mede hebben gebaseerd op ons artikel: 'Organisaties ontbinden door Mentaal Verzuim' met de verwijzing naar onze site www.mentaalverzuim.nl

Februari 2006: De meest effectieve aanpak voor Collectief Mentaal Verzuim.
Met ingang van 23 februari 2006 is de nieuwe site www.CollectiefMentaalVermogen.nl geïntroduceerd op Internet. Daarmee is Het Nederlands en Vlaams Kenniscentrum op dit vlak opgedeeld in twee delen, te weten: Het (Collectief) Mentaal Vermogen en (Collectief) Mentaal Verzuim.

November 2005: Onwetendheid in de top van organisaties. Mentaal Verzuim en dan met name het - toenemende en/of te hoge - Collectieve Mentaal Verzuim in organisaties wordt - veelal ten onrechte - teveel geassocieerd met persoonlijk disfunctioneren. Om die reden verkeren veel eindverantwoordelijken in onwetendheid over de werkelijke omvang van dit fenomeen in hun organisaties omdat management - vanwege die associaties - moeite heeft dit aan de top te melden. Het zover vastgesteld verschil tussen wat medewerkers melden en wat de directie daarover meldt bedraagt ca. 20%. Daarmee blijft ca. 20% in organisaties wel aanwezig menselijk vermogen onbenut en voor de top onzichtbaar en onbereikbaar.

Oktober 2005: Congres: Siësta in Nederland. op 28 september 2005 vond er in theater, 't Speelhuis in Helmond van 09.00 -16.00 uur een congres plaats over Mentaal Verzuim, arbeidsparticipatie en bedrijfsperformance.
De titel is 'Siësta in Nederland'. Het congres wordt georganiseerd door 'The Bitter End'.
lees verder....

November 1998: Partnerschap met MVO Nederland: United Sense en het Nederlands en Vlaams Kenniscentrum voor Collectief Mentaal Verzuim is een partnerschap aangegaan met MVO Nederland met het doel elkaar actief aan te vullen in het realiseren van doelstellingen die maatschappelijker en duurzamer ondernemen kunnen realiseren en versterken.

Oktober 1998: Workshops: Er is een workshop ontwikkeld voor functionarissen van organisaties / bedrijven, die gedegen kennis willen verkrijgen over Collectief Mentaal Verzuim en het revitaliseren van de organisatie. Meer informatie aan te vragen bij info@mentaalverzuim.nl .

September 1998: Samenwerking met Arbodienst. In tegenstelling tot het nieuws over arbodiensten verderop in dit nieuwsoverzicht heeft een van de grootste arbodiensten besloten samen te werken met United Sense. Zij maakt hiermee de slag van ziekteverzuimbestrijding naar integrale bedrijfs-gezondheidszorg. Dit omvat fysieke, psychische, sociale en economische aspecten van de gezondheid.

Augustus 1998: Langer werken in Nederland terwijl binnen de bestaande werktijd veel tijd en energie verloren gaat? Het is onbegrijpelijk dat er steeds meer geluiden vanuit politiek en werkgevers komen dat er meer uren gewerkt moet gaan worden (tegen hetzelfde loon) om de concurrentiepositie te kunnen handhaven. Dit terwijl is aangetoond dat de omvang van Mentaal Verzuim in organisaties kan oplopen van 6 tot wel 12 keer de omvang van het ziekteverzuimpercentage. De behandeling van Mentaal Verzuim levert vele malen meer op dan het in tijd verlengen van een bestaand onderliggend probleem.

Juli 1998: Werkgevers- en werknemersorganisaties herkennen en erkennen dat het aanpakken van Mentaal Verzuim een gedeeld belang is.Op verschillende niveaus zijn deskundigen binnen de verschillende werkgevers- en werknemersorganisaties geïnformeerd over het fenomeen Mentaal Verzuim en de impact daarvan op organisaties. Daar is enthousiast op gereageerd. Impulsief werd al geroepen dat men dat binnen CAO-besprekingen en arboconvenanten direct tot gespreksthema willen maken. Men ziet in het thema Mentaal Verzuim een goede mogelijkheid om op een hoger niveau het belang van de werkgever en werknemer bij elkaar te brengen.

Juni 1998: Branche-organisaties durven hun leden niet te informeren over de impact van Mentaal Verzuim omdat dat te zacht is. Er worden 'naar buiten toe' mooie en krachtige statements gedaan door topfunctionarissen van verschillende branche-organisaties. Dat lijkt op het bij herhaling sonderen van de reacties daarop van hun leden. Leden die daarop fulmineren dat de branche-organisatie zich gewoon eens goed moet bezighouden met datgene waarvoor leden lid zijn geworden. En dat maakt branche-organisaties kopschuw om met in hun ogen onvoldoende concreet te maken zaken naar hun leden te gaan. En daarmee wordt een vicieuze cirkel gesloten voor nieuwe input zoals het fenomeen Mentaal Verzuim.

Mei 1998: Arbodiensten komen onvoldoende in beweging om bekend te raken met de kennis van Mentaal Verzuim.Al ruim twee jaar hebben wij geïnvesteerd in arbodiensten vanuit ons geloof dat Mentaal Verzuim hen een goede mogelijkheid kan bieden zich te herpositioneren. Gebleken is dat het gros van de arbodiensten wel 'preventie' verkoopt maar dat slechts op fysieke aspecten toespitsen. Het bijzondere is wel dat inmiddels verschillende arbodiensten meer en meer gaan roepen dat 60-80% van het ziekteverzuim eigenlijk Mentaal Verzuim is. En ondanks dat zien wij hen nog nagenoeg niet grip nemen op de oorzaken daarvan en tonen zij onvoldoende ontvankelijkheid voor het doorvertalen van de ervaringen en kennis rond Mentaal Verzuim naar deze vorm van preventie.