Welk type leider/manager zal dit vermogen herwinbaar kunnen krijgen?

De man of vrouw die het zat is om voortdurend ‘in control’ te moeten zijn. Die meer het vertrouwen wil kunnen krijgen dat hij/zij kan rekenen op zijn/haar mensen. Die nieuw aantreedt en niet belast wil worden met oud zeer of die in een bestaande situatie het mentale besluit heeft genomen alleen nog maar datgene te willen doen waar hij/zij energie van krijgt. Die geen energie meer wil verspillen met om spannende/gevoelige zaken heen te lopen maar daar doorheen te gaan. Die dat niet meer alleen wil doen maar zich daarin en daarbij gesteund wil weten door zijn/haar mensen.

 

 

 

 

 

Die niet voortdurend teruggetrokken wil worden naar het verleden bij iedere stap die hij/zij vooruit probeert te gaan. Die zich meer open en kwetsbaarder wil durven opstellen en daar de gewenste respons op wil kunnen krijgen. Die de druk en de last van het moeten presteren om de beste te worden en te blijven niet meer alleen wil dragen maar dat gedeeld wil voelen met iedereen die zijn/haar eigen aandeel dan wil, kan en durft te nemen. Die intuïtief aanvoelt dat er veel meer mogelijk is met de mensen daar en de vinger wil kunnen krijgen achter de vraag: “Waarom zijn ze hier gaan doen zoals ze zijn gaan doen?” Want ooit zijn zij allen zorgvuldig geselecteerd met de juiste/goede kwalificaties deze organisatie binnen gekomen!

Dat zijn of worden moedige en krachtige leiders/managers die inzien dat zij met het aanpakken van de wortels van collectief mentaal verzuim een véél krachtiger organisatie krijgen die véél meer kan over houden om te investeren in haar mensen en de gezamenlijke toekomst. Dat zijn de mensen die dan met recht respect verdienen. Die daarmee met minder stille weerstanden hun organisatie(onderdeel) gestroomlijnder kunnen laten denken en doen waardoor veel efficiënter en winstgevender geopereerd kan worden. Dat zijn ook de mensen die dan meer energie over houden voor hun sociale- en gezinsleven en dat in alles tot uiting kunnen laten komen. Voor zulke leiders/managers willen wij volledig gaan.