Wat brengt een Mentale Schoonmaak van de organisatie of onderdeel daarvan?

 • Een omslag in denken (gedachten, overtuigingen, etc.) en van daaruit - anders - handelen.
 • Van daaruit toegenomen betrokkenheid, productiviteit, schonere informatieproductie, -overdracht en -uitwisseling met een pro-actievere houding en gedrag.
 • Het einde van te hoge negatieve werkdruk en ongezonde werkstress. Nieuw en effectiever vergaderen doordat mensen zich duidelijker durven uitspreken en kleur bekennen.
 • Een bij iedereen wakker geworden besef dat iedereen een eigen aandeel heeft, of heeft gehad, in wat er heeft kunnen ontstaan en hoe je daar nu gezamenlijk grip op kan nemen én houden.

 

 

 

 • Het inzicht en de nieuwe ervaring - die in dit proces óver de oude vatgelopen overtuigingen heen is gegaan - dat er veel meer in de zaak en mensen zit dan er zover uit kon komen. Reductie van Collectief Mentaal Verzuim.
 • Schoongemaakte beeldvorming waardoor veelduidigheid heeft kunnen fuseren tot gerichte eenduidigheid in denken en doen. Met zelfgformuleerde gedragscodes én bewaking daarvan.
 • Horizontaal en vertikaal herstelde en/of versterkte relaties en verhoudingen waartussen geen blokkade's meer worden gevoeld of informatie strategisch wordt vastgehouden uit eigenbelangen.
 • Hersteld en/of versterkt geloof en vertrouwen en verdampte weerstanden op basis waarvan zich nieuwe ontvankelijkheid, veranderbereidheid met meer inzet heeft ontwikkeld en ongewenst verloop zich heeft omgekeerd in gewenst verloop.
 • Een organisatie(onderdeel) die vrijgemaakt is van remmende mechanismen en patronen waardoor versnelling en stroomlijning mogelijk wordt voor realisatie van doelstellingen.
 • Gecreëerde gewenste omstandigheden, klimaat en organisatiegedrag die meer effectiviteit, efficiëntie en kwaliteitsverbetering mogelijk maken.
 • Een van obstakels vrijgemaakte onderstroom waarop de bovenliggende processen veel soepeler verlopen.
 • Forse reductie van faal- en consequentiekosten waardoor geld vrijkomt voor nieuwe investeringen.
 • Samengevat in onderstaand verschil: