Kwaliteit & Betrouwbaarheid

Van 140 onderzochte MKB-bedrijven bleek, weliswaar in 1996, dat 88% ISO-gecertificeerd was, maar dat slechts 8% daarvan daadwerkelijk aan echte kwaliteit werkte
(Bron: Promotie-onderzoek 1996).

De arbeidsmotivatie is ca. 17% hoger onder leidinggevenden waarin vertrouwen wordt gesteld. De werksfeer wordt 30% beter gewaardeerd door werknemers als hun manager integer is.
(Bron: Ethicon van de Erasmus Universiteit mei 2003)

Werknemers zien hun leidinggevende als onbetrouwbaar. Hoe langer werknemers in een organisatie werkzaam zijn des te groter wordt hun wantrouwen. Na 15 jaar geloven mensen geen woord meer van hun managers. (Bron: Het Britse Mercer Human Resource Consulting okt. 2002).