Wat is Mentaal Verzuim?

Mentaal Verzuim is het verschil tussen wat iemand op het werk gemotiveerd optimaal wil, durft en kan doen en waar hij/zij onvoldoende gehoord en gemotiveerd in blijft steken. Het is het ongewenste 'product' van afnemende betrokkenheid, productiviteit en minder inzet van wel aanwezige vermogens en competenties. Dit mentaal niet meer participeren ontstaat in een ongezonde wisselwerking tussen Organisatiegedrag & Persoonlijk gedrag. Als het geloof en vertrouwen in de zaak, de organisatie of management minder wordt. Het is een overgave van mensen - vaak uit onmacht - aan onbevredigende situaties zonder invloed en uitzicht op verandering. Een overgave die gekenmerkt wordt door afhaken, terugtrekken, verzaken, nalatigheid, vermijden, wegkijken en loslaten waarmee willen moeten wordt.

Tot een passief en actief vermijden en verzaken van taken, verantwoordelijkheden en afspraken. Tot “ja” zeggen en ‘nee’ denken en doen. Een ‘laat maar’-denken met diepgaande consequenties in de dagelijkse gang van zaken. Die informatie vervormd, communicatie verstoort, samenwerking verzwakt, relaties en verhoudingen onder stille spanning brengt en mensen en hun energie (over)belast.

En tegen die overbelasting van hun energie gaan mensen zichzelf beschermen met – elkaar belastend - Mentaal Verzuim, wat zij zichzelf vaak niet bewust zijn. Met als gevolg, een ongezonde vicieuze cirkel die z’n rondje kan blijven draaien. Totdat de prijs die dat kost zó hoog wordt dat dat niet meer mentaal opgebracht kan worden. Of wil worden zoals dat nu in Amerika gelabeld wordt als 'quiet quitting' dat als een bewustere stap gezien kan worden van medewerkers niet langer mee te willen werken in ongezonde werkomstanbdigheden.

Als het individuele Mentaal Verzuim bij mensen en/of de oorzaken ervan niet de juiste aandacht krijgt gaan andere medewerkers om hen heen zich in stilte afvragen wáárom zij nu harder moeten werken voor hetzelfde geld als mensen die zich aan Mentaal Verzuim hebben overgegeven? Hiermee wordt het onbehandelde individuele Mentaal Verzuim een virus dat overslaat naar het collectief En zo groeit het in stilte door tot  Collectief Mentaal Verzuim.