Ziekteverzuim & Preventie

"Wat is de zin van het behandelen van uitgevallen vissen om ze daarna weer terug te brengen in het troebele water waarin zij ziek zijn geworden?"

Wij spreken hier over het vermijdbare deel van het ziekteverzuim! Dat deel vormt zich uit het te lang niet behandelde Mentaal Verzuim. Mentaal Verzuim is de kraamkamer van vermijdbaar (en misschien indirect ook nog een deel van het niet vermijdbare) ziekteverzuim.

Veel beleid en aanpak (plannen) om ziekteverzuim te reduceren hebben teveel focus op repressie/curatie ofwel: in actie komen als het al zover of te laat is. Het wordt teveel overgelaten aan bedrijfsartsen en mensen daaromheen die zich in de traditionele arbodiensten hebben verzameld. De 'preventie' die daar verkocht wordt, richt zich eenzijdig op individuele preventie en op preventie die gericht is op harde, concrete zaken, zoals werkhouding en veiligheid.

Wij stellen dat Mentaal Verzuim de voorloper is van het vermijdbare ziekteverzuim. Het niet vermijdbaare deel van het ziekteverzuim schommelt tussen de 1,5 en 3%. Alles daarboven, natuurlijk branche gerelateerd, is vermijdbaar ziekteverzuim.

De Wet Verbeterde Poortwachter 'komt pas in actie' als mensen langer dan 6 weken ziekteverzuimen. Dat betreft slecht ca. 10% van het totale ziekteverzuim.

Stijging/daling ziekteverzuim:

  • Een gemiddelde werknemer in de andere EU-landen verzuimd 8 dagen per jaar. De Nederlandse werknemer gemiddeld 16 dagen per jaar. Zo'n 60% van dat verzuim heeft geen medische oorzaken. (Bron: Pieter Polet van het Verbond van Verzekeraars in Arbo Magazine dec. 2003)