Het verschil tussen de Overheid en het Bedrijfsleven

  • Bij de overheid: Mentaal Verzuim is bij non-profit en overheidinstellingen vooral een kostenprobleem. Daarnaast verminderd ook de kwaliteit van dienstverlening.
  • Bij 10% Collectief Mentaal Verzuim bij de Overheid kost dat een organisatie ca. 9.000-- euro per medewerker per jaar keer het totale aantal medewerkers van de organisatie. En óók hier weer bovenop de 20% ontspan- en persoonlijke tijd.
  • Bij commerciële bedrijven is Mentaal Verzuim een omzet/opbrengstprobleem.
  • Bij 10% Collectief Mentaal Verzuim in de Marktsector 'verliest' een bedrijf ca. 18.000,-- euro per medewerker per jaar keer het totale aantal medewerkers van de organisatie. En óók hier weer bovenop de 20% ontspan- en persoonlijke tijd.

Klik op het document hiernaast om de gedeelde belangen van werkgevers én werknemers te leren kennen als zij gezamenlijk dit probleem gaan aanpakken.
De SER (Sociaal Economische Raad) heeft al in 2005 het belang van Mentaal Verzuim meegenomen voor goed ondernemerschap in het conceptkader Sociale Innovatie.

 

 

 

 

 

In een overheidsorganisatie zijn de gevolgen van het Collectief Mentaal Verzuim vaak al geincorporeerd in de normaalsituatie omdat het begrip (Collectief) Mentaal Verzuim vaak nog onbekend is en derhalve geen consequenties kent.

Zij kennen het begrip concurrentie niet omdat zij enige ‘producent én leverancier/dienstverlener’ zijn. De ‘marge’ (daar beter ‘het maatschappelijke dividend’ genoemd) die overheidsinstanties als gevolg van dit aldaar vaak onbekende maar wel hogere Collectief Mentaal Verzuim wordt daarmee verspeeld. Bezuinigen op het aantal fte's binnen overheidsorganisaties lijkt 'een oplossing' maar is dat niet. Het tegenovergesteld kan vaak het geval zijn. Want als het Mentaal Verzuim - als kostenprobleem én als werkdruk- en werkstress oorzaak - niet wordt herkent en erkent zal bij fte-reductie de werkdruk en werkstress voor de overblijvers alleen maar toenemen. We zien de symptomen daarvan - via de media - al bij bijvoorbeeld de Belastingdienst en de Nationale Politie toenemen.

  • Bij commerciële bedrijven: Mentaal Verzuim is in commerciële bedrijven een Omzet/Opbrengstprobleem.
    Bij 10% Mentaal Verzuim in de Marktsector 'verliest' een bedrijf ca. 18.000,-- euro per medewerker per jaar.

‘De oplossing’ – volgens de gangbare manier van denken – voor een commerciële organisatie/bedrijf is ingrijpen in de kosten en daarop bezuinigen en/of de prijs van het product of dienst verhogen. Daarmee blijft de oorzaak en omvang van het Collectief Mentaal Verzuim bestaan en zal als gevolg van bezuinigingen alleen maar toenemen. De prijsverhoging zal de organisatie/het bedrijf in een hardere concurrentiestrijd brengen en de negatieve werkdruk en werkstress zal toenemen met consequenties voor mensen en organisatie. Een uitermate sprekend voorbeeld daarvan is door onszelf ervaren bij de dienstverlening van bijvoorbeeld KPN.

Voor zowel overheid als bedrijfsleven geldt 'des te groter de organisatie des te verhulder speelt het probleem Mentaal Verzuim en des te langer duurt het voordat de top de échte werkelijkheid daaromtrent kent. Omdat de signalen daarvan door meer 'werkelijkheid-reducerende' filters heen gaan.