Welke soorten van verzuimen en verzaken zijn er?

Dat overzicht vindt u in het kader rechts. Daarin zijn alle bekende vormen overzichtelijk met een korte essentie van iedere vorm samengebracht.

  • Links staan onder elkaar de verschillende soorten aangegeven.
  • Horizontaal wordt de mate van inzetbaarheid aangegeven die verloopt van optimaal - in Flow - werken (Aanwezig met de vormen in het lichtgrijze veld) naar uiteindelijk langdurig ziek zijn (Afwezig met de vormen in het donkergrijze veld).

Hieronder vindt u de korte definitie van de vormen die teveel met elkaar worden verward:​​​​​.

En onder deze link vindt u hoe de hieronder genoemde vormen zich achtereenvolgens opbouwen 

  • Mentaal Verzuim : Afnemende individuele inzetbereidheid op het werk. Onbewust en ongewild. Mentaal afhaken, afsluiten, vermijden en verzaken uit onmacht en stress-zelfbescherming.  
  • Collectief Mentaal Verzuim : Collectieve aanpassing aan de – klaarblijkelijk – geaccepteerde norm van Mentaal Verzuim in de organisatie.
  • Mentaal Pensioen : Individueel fysiek aanwezig maar bewust niet meer bijleren en je tijd uitzitten met als gevolg veroudering van kwalificaties.
  • Mentale afwezigheid : Er even met je hoofd niet bij zijn.
  • Ziekteverzuim : Afwezig als gevolg van ziekte of andere aandoening.
  • Psychisch verzuim : Als gevolg van psychische- overbelasting of stoornis niet (meer) inzetbaar. Burn-out, PTSS, e.d..