Reorganisaties & Fusies

Het merendeel van de verandertrajecten loopt stuk op onvoldoende draagvlak van het management, medewerkers of beiden. Veel reorganisaties en kostenbesparingen hebben juist tot een toename van Mentaal Verzuim geleid. De daarvoor verantwoordelijke mechanismen in organisaties zijn krachtig. De onmacht groot.

Organisaties met een te hoog Mentaal Verzuim komen in een verkramping terecht die onzekerheid en angst voedt. Gevolg daarvan is dat iedereen in de organisatie alerter wordt. Niet naar buiten, naar de klant en markt maar juist naar binnen gericht waardoor de klant de door hem gekochte aandacht gaat missen!

Niemand lijkt verantwoordelijk voor dit kostbare fenomeen dat als een binnensluipend virus energie en vermogen uit mensen en organisaties zuigt. Starre denkbeelden, belemmerende overtuigingen en vastgeroeste patronen in denken en doen verhinderen het ontsluiten van wel aanwezige potentie.