Wat zijn de signalen?

De signalen van Mentaal Verzuim zijn meestal niet concreet maar wel merkbaar/voelbaar. Als je ze niet wil zien, zijn ze er ook niet. Als je er niets mee kan, 'zie' je ze ook niet. Dan bestaan ze gewoon niet. En als ze al lang bestaan zijn ze aldaar gewoon gewoon geworden en dus niet herkenbaar. Het meest duidelijke concrete signaal is toename van negatieve werkdruk, werkstress en informatie-overload.

 

 

 

 

 

De meest merkbare signalen die duiden op een mentaal geremde organisatie zijn waar de krachten verdeeld zijn en die krachten verschillende kanten uit trekken (zie de afbeelding hiernaast):

 • Weerstanden (*) bij werknemers en bij management.
 • Toenemende werkdruk en negatieve werkstress
 • Gespannen/verstoorde verhoudingen en relaties
 • Politiek en ander ongewenst gedrag (van personen en organisatie)
 • Vervormde, onvolledige, ontijdige informatie
 • Versluierde communicatie
 • Verarmde organisatiecultuur
 • Ongewenst gedrag (van de organisatie en van personen)
 • Gelatenheid en passiviteit
 • Onzekerheid en afwachtende houdingen
 • Onverwachte uitkomsten
 • Teleurstellende, niet uitkomende verwachtingen
 • Beschadigde geloofwaardigheid en onvoldoende vertrouwen over en weer
 • Haperende samenwerking
 • Afnemende betrokkenheid
 • Onvoldoende gevoelde verbinding (los zand/koninkrijkjes)
 • Ongewenst verloop
 • Verzakelijking van P&O en/of HRM
 • Mooi vormgegeven gedragscodes die niet in praktijk gebracht worden
 • Onvoldoende overzichtelijke en eenduidige samenhang
 • Mentaal Verzuim en dan met name in het daaruit stil escalerende Collectief Mentaal Verzuim
 • Onduidelijke structuur en onvoldoende geactualiseerde procesinformatie. 

(*) Weerstand is het meest duidelijke signaal van onvoldoende geloof en vertrouwen. Als in een organisatie wordt gezegd dat er 'weerstand is op de werkvloer tegen verandering', wordt dat vaak met een verwijtende klank gezegd. Mentaal Verzuim is stille weerstand tegen iets waar betrokkene geen geloof meer in heeft dat er nog iets ten goede zal veranderen t.a.v. zijn of haar situatie.

Verderop geven we duidelijke voorbeelden van deze signalen.

Zij bestaan uit verhulde vage mededelingen. Het zijn tekenen die voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Die door de realist naar werkelijkheid worden beoordeeld maar die door een optimist veel rooskleuriger worden uitgelegd. Het zijn signalen die mensen niet willen voelen en geneigd zijn weg te drukken. Achteraf, als het te laat is, weet iedereen zich de signalen te herinneren.