Mentaal Verzuim is vaak een vroegindicator

Mentaal Verzuim is een vroegindicator voor afnemende betrokkenheid, relationele problemen, dreigende mentale overbelasting, te hoge werkdruk, toenemende werkstress, ongewenste mentale arbeidsomstandigheden, disfunctioneren, dreigend ziekteverzuim, burn-out en PTSS.

Mentaal Verzuim dekt volledig het gebied van 'preventie van uitval' 

Het is voor zowel mensen die signalen van Mentaal Verzuim bij zichzelf merken en voor organisaties en bedrijven een eerste signaal van iets wat bewust en bespreekbaar gemaakt moet worden om erger te voorkomen.

M.b.v. het Organisatie Navigatie Systeem voor Inzet & Uitval maken wij zichtbaar wat de impact is van Mentaal Verzuim op de diverse soorten van uitval. In een presentatie of werksessie hierover brengen we alle aspecten hierin in samenhang en wisselwerking met elkaar zodat u daarop kunt gaan sturen en de schadelast voor mensen, organisatie en kosten in een vroegtijdig stadium sterkt gereduceerd kan worden.   

En om een indruk te krijgen van de omvang van bijvoorbeeld PTSS is het goed te beseffen dat 4 op de 5 Nederlanders in hun leven een of meerdere buitengewoon schokkende dingen hebben meegemaakt. Dingen die voor een acute overbelasting van het angstsysteem hebben gezorgd omdat het niet meer overweg kon met de heftige emoties. Zo heftig dat vechten of vluchten niet meer mogelijk was. Van deze mensen heeft ca. 10% PTSS ontwikkeld. 

Drie van de belangrijkste symptomen daarvan zijn terugtrekken, uit verbinding gaan en vermijden dat tevens ook drie van de belangrijkste symptomen zijn van Mentaal Verzuim.

Des te sneller de oorzaken van Mentaal Verzuim duidelijk en bespreekbaar worden gemaakt des te sneller wordt het afglijden gestopt dat anders kan resulteren in depressiviteit, Burn-out, PTSS en meer.

Te vaak maken wij mee dat het bespreekbaar maken hiervan in organisaties door de leiding wordt vermeden uit angst 'iets wakker te maken' bij een medewerker wat juist eerder tot uitval van de medewerker kan leiden. Althans, dat is de gedachte. Juist dan wordt niet beseft dat des te langer dit wordt uitgesteld des te groter en langduriger de schade wordt voor de medewerker en dus ook voor de organisatie!