Productiviteit & Werkdruk / Werkstress

Te hoge werkdruk en/of werkstress is het gevolg én is oorzaak van te hoog Mentaal Verzuim!

Bij Mentaal Verzuim in organisaties zijn mensen voor hun gevoel niet meer voldoende constructief met de zaak bezig. De inzetbereidheid en daaruit volgende effectieve productiviteit is laag. Er wordt misschien wel veel gedaan en tijd besteed maar de verhouding inzet en resultaat is zoek als gevolg waarvan we steeds meer energie (en geloof) kwijt raken.

Wat een constructieve opwaartse spiraal had kunnen zijn is een neerwaartse geworden waar we elkaar in meezuigen als we niet oppassen. We zijn daar alleen zo bang voor dat we tegen elkaar zeggen: "Kijk nou niet naar wat er niet goed gaat maar kijk nou naar wat er wel goed gaat." Een variant van struisvogelpolitiek die ons, nu zelfs economisch, te pakken heeft.

Als bedrijven/organisaties, als daarin sturende eenheden, daar geen grip op nemen zakt het geloof 'dat het anders kan' verder weg uit de samenleving. Een proces dat niet te keren is door meer druk op te voeren onder samen werken!

Goed willenden die zich voldoende los kunnen maken en houden van dat web worden in the end het slachtoffer daarvan omdat ze door anderen en zichzelf extra belast worden, geen nee kunnen zeggen en het punctueel goed willen blijven doen tegen de stroom in. De belangrijkste oorzaak van burn-out.

De twee visualisaties hieronder laten zien hoe de vermogens van medewerkers gevangen kunnen worden gehouden in de arbeidsomstandigheden waardoor zij hun vermogens respectievelijk 45% en 75% kunnen en willen inzetten.

De visualisatie hiernaast toont de meest optimale situatie (95%).

Klik voor vergroting      Klik voor vergroting

 

  • 'Werk geeft één op de drie continue stress.' Dat werkstress een stijgende lijn blijft vertonen laat een onderzoek onder 2500 medewerkers zien van het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Sameneleving, de HIVAvan de KU in Leusden in 2015: Van de 2.500 respondenten die HIVA in 2015 ondervroeg, geeft 33 procent aan meestal of altijd stress te ervaren tijdens het werk. Dat is een forse toename tegenover de resultaten van de vorige enquête in 2010, toen 27 procent van de Belgische werknemers nagenoeg permanente stress op de werkvloer meldde. In vijf jaar tijd daalde ook het aantal zorgeloze werknemers: terwijl in 2010 een op de drie zelden of nooit stress had op het werk, was dat in 2015 nog 28 procent. Dat schrijft De Tijd op basis van het onderzoek. 
  • 58% van de personeelsfunctionarissen verwacht dat de werkdruk voor werknemers verder zal stijgen. 24% van hen verwacht het zelf zwaarder te gaan krijgen. 66% ziet een toename van het aantal arbeidsgeschillen. (Bron: RAI en Kluwer nov. 2003)
  • 60% van alle werknemers klaagt over werkdruk. (Bron: Arbo-verslag jan. 2003)
  • Zowel een te hoge als een te lage werkdruk leidt tot ontevredenheid. 45% van de ondervraagden met een te lage werkdruk geeft aan zo snel mogelijk een andere baan te willen hebben. 36% van de ondervraagden met een te hoge werkdruk geeft aan datzelfde te willen. (Bron: Effectory-onderzoek, Carp, dec. 2003)
  • De meest genoemde oorzaak van werkstress is de zware werkdruk. Mede beïnvloed door een gebrek aan waardering, 26%. Zorgen over de toekomst van het bedrijf, 20%. Voortdurend moeten presteren, 18%. (Bron: Center Parcs-onderzoek 2 febr. 2004)
  • 28% van de werkende Europeanen lijden onder stress door hun werk. Jaarlijks gaat hierdoor € 20 miljard aan werktijd verloren. De gevolgen hiervan, zoals een lagere productiviteit, een groter verloop bij hooggeplaatst personeel en een afname van innovatie, doen de kosten van stress oplopen. (Bron: Het Europees Bureau voor Veiligheid en Gezondheid op het werk juli 2002)
  • Stress en onzekerheid op het werk verhoogt de kans op infecties, zoals griep, verkoudheid of buikgriep met 20%. (Bron: Promotie-onderzoek van D.Mohren van de Universiteit te Maastricht d.d. januari 2003).