Wat is de impact van Mentaal Verzuim in organisaties?

Het tast werkelijk álles aan wat goed zou moeten functioneren. 

 

 

 

 

 

Om de verliezen - die de gevolgen van te hoog Mentaal Verzuim met zich meebrengen - te kunnen herstellen is management vaak genoodzaakt tot harde ingrepen. Omdat zij op de zachte factoren van Collectief Mentaal Verzuim geen grip hebben.

Daaruit volgen al gauw bezuinigingsmaatregelen e.a. harde ingrepen (zie het schema hiernaast met de faalpercentages van zulke ingrepen).

Tussen de 70% en 90% van de veranderprojecten, waaronder reorganisaties, IT-implementaties en integraties na fusies of overnames en 3/4 van de innovatieprojecten geheel of gedeeltelijk volgens onderzoek dat KPMG al in mei 2004 deed. 70% Van de fusies in Nederland mislukt. Oorzaak: Onvoldoende managen van de irrationele aspecten die daarbij een essentiële rol spelen. (Bron: KPMG Consulting juli 2000).

Wij hebben vast kunnen stellen dat essentiële onderdelen van Mentaal Verzuim verantwoordelijk zijn voor dit falen.

Teveel van deze trajecten die een andere cultuur beogen worden via de structuur gestuurd. Daardoor raakt het net niet die factoren die juist verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van Mentaal Verzuim. En zo blijft een vicieus cirkelpatroon in stand dat onder druk in een neerwaartse spiraal getrokken wordt (zie de spiraalwerking hiernaast). Eenzijdig, d.w.z. te structureel doorreorganiseren zonder aandacht hiervoor en doorgaan met bezuinigen op de verkeerde dingen, doen Mentaal Verzuim alleen maar toenemen.