Subsidiemogelijkheden

Voor een Mentale Schoonmaak van het organisatiesysteem - of hoe de organisatie dat vitaliserende proces zelf ook wil noemen - zijn afhankelijk van een aantal criteria en soort organisatie/branche, subsidie- of stimuleringsregelingen.

Wij hebben al gewerkt met subsidies van het A&O-Fonds Rijk waarmee we dusdanig succesvolle processen hebben uitgevoerd dat deze zijn aanbevolen door het ExpertiseCentrum Organisatie en Personeel Rijksoverheid EC O&P.
 

 

 

 

 

De scope van deze subsidies en regelingen beogen organisaties die innovatief grip willen nemen op het risico van uitval waardoor enerzijds een gezondere (financieel, sociaal en emotioneel) organisatie ontstaat en anderzijds de belasting op de gezondheidszorg kan verminderen.

Kijkend naar de grootte van de jaarlijkse verspilling in geld, tijd en energie die gemoeid is met het actuele Mentaal Verzuim in organisaties en bedrijven, is het aanpakken daarvan zonder deze subsidiemogelijkheden uiterst rendabel. Deze mogelijkheden, indien van toepassing, kunnen dan ook het beste beschouwd worden als stimulatie-impuls voor de besluitvorming.