Niet Uitspreken & niet Aanspreken

In organisaties en bedrijven waar Mentaal Verzuim te hoog is is er een gebrek in aanspreekcultuur. En wat daar nagenoeg altijd mee samen gaat is een gebrek in het open uitspreken. In het open uitspreken in die gremia waar dát met name zou moeten. In werkbesprekingen en vergaderingen. Wat wij te vaak mee maken is dat met niet erkend dat dat gebrek bestaat omdat zij zeggen best wel uit te spreken wat zij vinden. Ja, vóór en na de vergadering of werkbespreking.

Een recent onderzoek van Gytha Heins van Be7 toont het belang aan van het elkaar aanspreken én waarom dat te vaak nagelaten wordt:
​​​​​​​Quote: Actief werken aan constructief en respectvol gedrag vermindert niet alleen de frustratie en het energieverlies bij ons zelf, het levert onze organisaties ook veel geld op. Volgens de 500 deelnemers aan het online onderzoek kunnen we, als we elkaar consequent aanspreken op niet effectief gedrag, gemiddeld 28 procent productiever zijn, 16 procent meer kosten besparen, 12,5 procent meer omzet maken, 11 procent minder verloop creëren en 15 procent minder ziekteverzuim hebben. Zij heeft ook onderzoek gedaan naar de oorzaken en oplossingen hiervan. Zie de link naar haar artikel op managementsite.

Uit haar onderzoek naar aanspreekgedrag in Nederlandse organisaties blijkt dat 42 procent van de managers zegt eigenlijk vaker te moeten aanspreken, 62 procent geeft aan te vinden dat zijn of haar collega’s dat vaker zouden moeten doen en 37 procent zegt zelf vaker aangesproken te willen worden op het eigen gedrag. 80 Procent stelt aanspreken uit en slechts 20 procent zegt in staat te zijn blijvende gedragsverandering voor elkaar te krijgen.