In welk gedrag herken je dat?

De herkenbaarheid van het gedrag van mensen die gegrepen worden door Mentaal Verzuim verloopt van subtiel merkbare afnemende interesse en betrokkenheid tot hard en zelfs grof verzaken. Dat gedrag groeit 'langs vier stadia' als de oorzaken ervan niet herkend en niet bespreekbaar worden gemaakt. Dit als ongewenst gelabeld gedrag brengt allerlei ongewenste gevolgen met zich mee. Als ook nog eens het aanspreken van mensen, die zich aan zulk gedrag overgeven, wordt nagelaten, wordt het van kwaad tot erger.

 

 

 

 

 

Hieronder vind je het verloop van zacht verzaken naar uiteindelijk grof verzaken.

In de afbeelding hiernaast kun je zien waar dit gedrag en het verzaken boven de z.g. zichtbaarheidslijn komt. M.a.w. wanneer het voor het gevoel van management te ver kan gaan. En hoe mensen het kunnen maskeren (met over acteren en de lijn naar links buigend volgen).

De opbouw ervan begint met het moeilijks zichtbare Zacht verzaken (In onmacht vastlopen en dan loslaten) dat overgaat in wat duidelijker merkbaar Hard verzaken (Samen met Zacht verzaken de meest voorkomende vormen) en uiteindelijk Grof verzaken (Dat samen met hard verzaken verantwoordelijk is voor de meeste bedrijfsongevallen).

Het gedrag en de houding waarmee zacht verzaken zich manifesteert zijn: Zacht verzaken van taken, verantwoordelijkheden en afspraken in de vorm van: Passiviteit, desinteresse, niet meer betrokken, niet meer aanspreekbaar, gelatenheid, afhaakgedrag, onverschilligheid, gedemotiveerd, afsluiten, naar binnen keren, niet meer participeren, klagen maar niet acteren, toneel spelen, onbewust destructief kritisch, onwetend disfunctioneren.

Hard verzaken van taken, verantwoordelijkheden en afspraken manifesteert zich in: ‘Ja’ zeggen en nee doen. Nalatigheid, plichtsverzuim, weerstanden, politiek gedrag, eigenbelang voorop stellen, informatie vervormen, niet tijdig handelen, naar buiten of andere kant opkijken, de verkeerde dingen doen, niet reageren, non-collegialiteit, onbereikbaar zijn/houden, tegen afspraken in je eigen ding blijven doen, wetend disfunctioneren, achter een façade opereren.

Het gedrag en de houding waarmee Grof verzaken van taken, verantwoordelijkheden en afspraken zich manifesteert zijn: Je onttrekken aan werk dat gedaan moet worden. Actief destructief kritisch opstellen, al met je eigen zaak bezig zijn, anderen het werk laten doen, de boel in het honderd laten lopen (passieve en actieve sabotage uit onvrede), willens en wetens onttrekken aan werk en onveilig werken.