Aanbevolen door het Expertisecentrum Arbeid & Gezondheid Rijk

Al medio 2010 zijn er onder toezicht van dit Expertisecentrum, door het A&O-Fonds Rijk gesubsidieerde pilots uitgevoerd door United Sense. Deze pilots, gelabeld als 'Vrijmaken van Onbenut Vermogen', hebben, aldus dit Expertisecentrum tot een aanzienlijke productiviteitsverbetering en een grote reductie van het ziekteverzuim geleid. Zij stellen dat deze aanpak een nieuwe succesvolle benadering is voor het snel kunnen veranderen van organisatiecultuur. Een vernieuwende wijze om onbenut vermogen ineen organisatie te ontsluiten en daarmee het werkklimaat, de verander- en inzetbereidheid en de productiviteit te verbeteren.

Daarom bevelen zij deze aanpak aan voor bredere inzet bij alle andere onderdelen van de Rijksdienst. Hierbij gaat het niet om een voor de Rijksdienst gebruikelijk veranderingstraject, maar om een andersoortig veranderingstraject dat uiteindelijk leidt tot een fundamentele wijziging in de mindset van management, leidinggevenden en management.

 

 

 

 

 

In tegenstelling tot de ook binnen het Rijk gebruikelijke top-down aanpak ligt de primaire focus op de wisselwerking tussen medewerkers en 'het management', de medewerkers onderling en bewustwording en mobilisatie van het eigen aandeel. Het aansluiten van deze aanpak bij een in de basis vergelijkbaar cultuurveranderingstraject is een goede mogelijkheid om de aandacht voor het vrijmaken van onbenut vermogen vast te houden. Daarbij kunnen beide trajecten elkaar onderling versterken! Aldus dit Expertisecentrum A&O Rijk. Onderdeel van De Werkmaatschappij van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.