Hoe wordt individueel mentaal verzuim Collectief Mentaal Verzuim?

Als het verspreid voorkomende individuele Mentaal Verzuim in de organisatie geen of te weinig aandacht krijgt gaan andere mensen - die daaromheen werken - daar met toenemende onvrede naar kijken. Want zij leveren wél wat verwacht mag worden voor vaak hetzelfde salaris maar moeten er zelfs vaak méér voor doen omdat 'die anderen' taken, verantwoordelijkheden en afspraken verzaken.

Die stille onvrede daarover vertaald zich - als een virus - naar het - ook bij collega's daaromheen - breder terug laten zakken van de gezamenlijke inzet en productiviteit. Tot Collectief Mentaal Verzuim dat door ons in procenten te meten is. Collectief Mentaal Verzuim is het resultaat van (te lang) onbehandeld individueel Mentaal Verzuim.

 

 

 

 

 

Het ontstaat dus als volgt: Als individueel Mentaal Verzuim onvoldoende tijdig en adequaat – dus oorzakelijk – aandacht krijgt noch – voor anderen duidelijk waarneembaar - wordt aangepakt gaat dat als een destructief virus in bedrijf werken op anderen daar omheen. Dan gaan mensen, die zich normaal gesproken met hart en ziel inzetten, om zich heen kijken en hun inspanningen (en inkomsten) vergelijken met anderen. Dan ontstaat er een neerwaarts gerichte aanpassing van ‘de norm’ van inzet- en veranderbereidheid. ‘Als jij je zó opstelt kan ik dat ook!’ En successievelijk glijden we met elkaar af en gaan dat – vaak uit onmacht - normaal vinden. Als óók dat niet herkent wordt gaat dat als stille weerstand werken op alles wat een organisatie beter wenst te (gaan) doen. Dat wordt subtiel voelbaar als gelatenheid en passiviteit. Als niet meer uitspreken wat wel leeft. Als het niet meer zo nauw nemen en liever iets vermijden dan aangaan. Niet omdat mensen dat zó willen maar omdat zij zich niet gehoord of begrepen voelen.

Deze viruswerking veroorzaakt de toename van werkdruk en werkstress in het gehele voortbrengingsproces van de organisatie of bedrijf. Want juist de onzichtbaarheid van Mentaal Verzuim maakt dat er bij voortduring hiaten ontstaan in processen die voor extra wachttijden en oponthoud zorgen en mensen voortdurend uit de concentratie van hun werken halen en houden. En dat moet voortdurend gecorrigeerd en gecompenseerd worden. Informatie wordt vervormd, er worden andere betekenissen aan gegeven die er niet mee is bedoeld. Men kan niet meer voldoende vertrouwen op afspraken als gevolg waarvan meer mensen hetzelfde gaan c.q. moeten gaan doen. Samenwerken gaat dan zogezegd ontbinden.


Mentaal Verzuim is 'van' mensen. Collectief Mentaal Verzuim vindt plaats 'tussen' mensen. Tussen mensen en hun organisatie. Tussen functies en afdelingen en tussen medewerkers en hun in- en externe klanten. In een voortdurende wisselwerking tussen organisatiegedrag en hun persoonlijke gedrag.

Collectief Mentaal Verzuim betekent voor de zaak verlies van betrokkenheid, productiviteit, innovatief vermogen en slagkracht omdat informatie, communicatie en relaties zijn verstoord waarbij persoonlijke belangen belangrijker zijn geworden dan het grotere gezamenlijke belang. Waarbij druk zijn en druk doen door elkaar heen loopt en niemand meer weet wat echt waar is.
Resulterend in een soms ver terugtrekken binnen de kaders van je functie en je afschermen voor bedreigende invloeden van 'buiten af'.

Het gedrag bij Mentaal Verzuim en Collectief Mentaal Verzuim wordt vaak onterecht uitgelegd als onwil, desinteresse of luiheid maar in meer dan 80% van de gevallen het restproduct is van een disfunctionerende organisatie(onderdeel) waar niemand verantwoording voor durft, wil of kan nemen omdat iedereen op de zaak onderdeel uitmaakt van de mechanismen die dit Collectief Mentaal Verzuim heeft voortgebracht. Net zolang tot het een stille geaccepteerde norm is geworden die we 'gewoon' zijn gaan vinden maar die niet meer genoeg is het bedrijf of organisatie goed genoeg te laten zijn.