Herken een mentaal schone organisatie.

Een mentaal schone organisatie herken je niet aan de buitenkant. Dat zie je niet direct maar dat voel je en dat ervaar je in ieder contact. In een hoge mate van vertrouwen en betrouwbaarheid. 

 

 

 

 

 

  • In zo’n organisatie besef je dat iedere collega jouw (interne) klant is. Dat klanten het bestaansrecht vormen voor jouw organisatie. 
  • Een organisatie waarin overzicht en samenhang iedereen eenzelfde beeld geeft van het werk en de wijze waarop dat door de klanten verwacht wordt.
  • Een organisatie waarin niet allerlei verstorende beelden blijven voortleven maar iedereen zijn of haar beelden direct verifieert bij de bron. 
  • Een organisatie waarin niet over maar met mensen gesproken wordt, waardoor mensen elkaar kunnen vertrouwen. 
  • Een organisatie waarin mensen weer in elkaar geloven en vertrouwen waardoor de zekerheden weer de overhand hebben gekregen boven de onzekerheden. 
  • Een zaak waar iedereen voor wil gaan. Waarin ‘ja’ zeggen ook ‘ ja’ doen betekent.
  • Een zaak die niet meer uit losse onderdeeltjes bestaat maar een geheel vormt, waarin ieder z’n aandeel levert, gevraagd, en waar nodig, ongevraagd.

'In een mentaal schone organisatie werkt alles in flow'