Wat kost Mentaal Verzuim een organisatie?

  • Bij 10%(*) Collectief Mentaal Verzuim bij de Overheid kost dat de organisatie ca. 9.000-- euro per medewerker per jaar keer het totale aantal medewerkers in de organisatie.
  • Bij 10%(*) Collectief Mentaal Verzuim in de Marktsector 'verliest' een bedrijf ca. 18.000,-- euro per medewerker per jaar keer het totale aantal medewerkers in de organisatie.
    (*) Dit is 10% minder productiviteit inclusief de negatieve consequenties van dat Collectief Mentaal Verzuim. En ook hier weer duidelijk gesteld: bovenop de 20% ontspan- en persoonlijke tijd die al aan het totale productieve vermogen 'wordt onttrokken'. 

Dat zijn faalkosten. Vermijdbare meerkosten die gemaakt worden door organisatiefalen veroorzaakt door Collectief Mentaal Verzuim. Deze faalkosten zijn opgebouwd uit extra gemaakte kosten en waardeverlies. Samen de interne faalkosten van een organisatie.

De hoogte van het totaal van deze faalkosten komt overeen met een bedrag dat u kunt vergelijken met een percentage van de bruto loonsom: dit percentage is 3,5 X het percentage vermoed Collectief Mentaal Verzuim in de organisatie. Zo krijgt u een formule die onafhankelijk is van de grootte van de organisatie en die ook redelijk onafhankelijk blijkt te zijn van de branche waarin een organisatie werkzaam is.

 

 

 

 

 

Dus de faalkosten van 10% Collectief Mentaal Verzuim zijn vergelijkbaar met 35% van de bruto loonsom.
En de faalkosten van 20% Collectief Mentaal Verzuim zijn vergelijkbaar met 70% van de bruto loonsom.

De externe faalkosten, zoals klant-, omzet- en imagoverlies, zijn hier overigens nog niet in meegenomen! De omvang van zulke bedragen maakt duidelijk hoe bepalend Mentaal Verzuim is voor het verschil tussen winst of verlies.

  • Winstgevendheid wordt voor meer dan 50% bepaald door z.g. zachte factoren. (Bron: Studie van David H. Maister voor zijn boek: Practice what you preach. Juli 2003)
  • Bedrijven die goed zijn voor hun personeel leveren twee keer zoveel meer rendement op voor hun aandeelhouders. (Bron: Watson,Wyatt Brans & Co. Okt. 2002).
  • In ondernemingen waar werknemers zich kunnen vinden in de doelstellingen en de prioriteiten van de onderneming kan de winst zesmaal hoger uitvallen dan bij andere ondernemingen. (Bron: Carp, Franklin Covey onderzoek in USA. Dec. 2003).

Het grootste verlies is echter niet tastbaar noch concreet: afnemend geloof en vertrouwen. Verlies van emotioneel vermogen terwijl passie en bezieling de motor zou moeten voeden om een neerwaartse in een opwaartse spiraal om te kunnen vormen.

Wij noemen een organisatie mentaal schoon als, naast de meer bekende persoonlijke tijd (ca. 20%) het Collectief Mentaal Verzuim onder de 10% zit. Deze percentages zijn naar voren gekomen in onze onderzoeken. We stellen daarmee dat er altijd een zekere speel- en ademruimte moet zijn in een organisatie om goed en lekker te kunnen functioneren.

Grote bedrijven erkennen inmiddels de forse omvang van (Collectief) Mentaal Verzuim in hun organisatie. Zij herkennen ook dat 1% (Collectief) Mentaal Verzuim ca. 3 tot 4 keer duurder is dan 1% ziekteverzuim.

Hoe 'penny wise and pound foulish' gedacht en gedaan kan worden blijkt uit volgend voorbeeld:
Een gemeentelijke organisatie met 400 medewerkers meldt 9% ziekteverzuim en daar bovenop 40% vermoed Collectief Mentaal Verzuim. Medewerkers aldaar moeten in het kader van een bezuinigingsoperatie € 0,20 gaan betalen voor een kopje koffie terwijl in deze organisatie jaarlijks € 18 miljoen verloren gaat als gevolg van dit Collectief Mentaal Verzuim.

Driekwart van deze kosten is te herwinnen!