Bedrijfsongevallen & Menselijke Factor

Mentaal Verzuim is dé menselijke factor in/bij bedrijfsongevallen. Bij procedurefouten. Bij het niet doen wat - volgens de regels, protocollen en afspraken - wel gedaan had moeten worden. Geen enkel ongeval kent maar één oorzaak. Altijd is 'de menselijke factor' de belangrijkste oorzaak in vaak een reeks van opeenvolgende fouten (falen/verzaken/vergeten/vergissen/miscommunicatie, etc.). In 60% tot 90% is er sprake van een menselijke factor in ongevallen.

Dagelijks vinden wij in de media de voorbeelden daarvan én wat de impact daarvan is voor de betrouwbaarheid voor en het imago van de desbetreffende organisatie.