Hoe groot is Mentaal Verzuim?

Het percentage Mentaal Verzuim = het percentage productiviteitsverlies van het totale productieve vermogen van de organisatie. Dus het percentage Collectief Mentaal Verzuim bovenop de 20% tijd die gebruikt wordt voor tussentijds ontspannen e.a. persoonlijke tijd! 

Mentaal Verzuim is ca. 10 keer (tussen de 6 en 12 keer) groter dan het ziekteverzuimpercentage.

1% Mentaal Verzuim kost organisaties 3 tot 4 keer meer dan 1% ziekteverzuim.

Het meest onrustbarende is wel dat die percentages door de eigen medewerkers en managers worden gemeld maar dat die informatie vaak de top van een bedrijf niet bereikt. Klik bijvoorbeeld op onderstaand overzicht van een snelle sondering over de omvang van Collectief Mentaal Verzuim, aansluitend op een presentatie daarover, bij een HR-onderdeel van een grote uitvoeringsorganisatie bij de Overheid.

Daarom onder deze link het bericht daarover aan eigenaren, bestuurders en directeuren.

De video hiernaast laat zien wat slechts 10% Collectief Mentaal Verzuim betekent voor de BV Nederland.

 

 

 

 

 

Sinds onze eerste metingen en onderzoeken worden door medewerkers en managers Mentaal Verzuim percentages genoemd waar wij steeds weer van opkijken.

Onderzoek onder directeuren en managers in een opiniepeiling van "Managers on line" mei 2003 gaf de volgende uitkomsten:

  • Mentaal Verzuim komt veelvuldig voor in hun organisatie: 34%
  • Mentaal Verzuim komt in beperkte mate voor: 48%
  • Mentaal Verzuim? (Her)ken ik niet: 11%
  • Weet niet of heeft geen mening: 7%

In de jaren daarna hebben wij doorlopend onderzoek gedaan. In 2/3 van de onderzochte organisaties/bedrijven erkennen directeuren dat tussen de 20 en 40% wel aanwezig menselijk vermogen (inzet en betrokkenheid) verloren gaat als gevolg van Collectief Mentaal Verzuim. Tussen de 30 en 60% van verschillende onderzochte groepen melden een toename hiervan te verwachten. De omvang van dit Collectief Mentaal Verzuim in organisaties kost, naast het emotionele verlies van geloof, vertrouwen en betrokkenheid, de organisatie een vermogen ( link naar 'Wat kost Mentaal Verzuim?')

Driekwart van dat vermogen is met een adequate aanpak te herwinnen voor de zaak. Om dat mogelijk te maken zijn er een aantal belemmerende factoren te overwinnen. De belangrijkste daarvan zijn onwetendheid, ongeloof en onmacht. Wij bieden - naast een kostenloze* bewustwordingspresentatie – ook een bewustwordingsdag aan om verantwoordelijken in organisaties wakker te maken voor het besef 'dat wat je niet ziet wel degelijk bestaat, de zaak goud geld kost, zéker afdoende te behandelen is én u daar vitaliteit en slagkracht mee wint'.