Vooropgesteld dit: Mentaal Verzuim is geen aanklacht tegen het disfunctioneren van organisaties maar juist een signaal om bewust zichtbaar en bespreekbaar te maken hoeveel gezonder we 'het' met elkaar kunnen doen en er allemaal meer vertrouwen, geld, welzijn en tevredenheid aan over te kunnen houden!

 

Goedwillende medewerkers die in ongewenste mentale werkomstandigheden moeten functioneren gaan zich daarin als individu ongemerkt (onbewust) beschermen met Mentaal Verzuim op en in het werk tegen de toenemende overbelasting, werkdruk en werkstress en het energieverlies wat daar het gevolg van is. Zij gaan afhaken en taken, verantwoordelijkheden en afspraken verzaken met grote kostbare en ongewenste consequenties voor de organisatie, haar klanten en resultaten.

Hélemaal als het Individuele Mentaal Verzuim als een virus overslaat naar Collectief Mentaal Verzuim. Dan kan daarmee vrij ongemerkt tussen de 10% en zelfs 45% inzet en productiviteit terugvallen in de hele organisatie.

Voor alle duidelijkheid: Mentaal Verzuim is géén psychisch verzuim! Mentaal Verzuim vindt op en in het werk plaats en bij psychisch verzuim zijn mensen ziek en overbelast uitgevallen (zie de afbeeldingen hiernaast).

 • Individueel Mentaal Verzuim is dus in essentie  een zelfbeschermingsmechanisme (rood gedrukte woorden zijn linken) van goedwillende mensen die op en in het werk overbelasting door werkdruk, werkstress en (dreigend) energieverlies onbewust proberen te voorkomen.
 • Collectief Mentaal Verzuim is in essentie het gevolg van onvoldoende oorzakelijke aandacht en aanpak van Individueel Mentaal Verzuim - dat als een virus gaat werken - waarbij omliggende collega’s/afdelingen het bij Mentaal Verzuim voorkomende afhaakgedrag en lager inzetniveau overnemen.

Collectief Mentaal Verzuim in het systeem van de organisatie: De gevolgen van deze twee voorgaande bullits zijn ongekend groot en zeer kostbaar als faalkosten omdat het functioneren van de gehele organisatie - veelal onzichtbaar in de onderstroom van de organisatie maar uiterst merkbaar in de bovenstroom van de organisatie, het functioneren van de gehele organisatie, lastig begrijpbaar voor management, aantast.

Hierin zit de verklaring én de oorzaak voor juist het toenemen van overbelasting, werkdruk en werkstress. Een oorzaak-gevolg vicieuze cirkel. Omdat wat de één verzaakt anderen erbij óf over moeten doen.

 

Hieruit volgt dat Mentaal Verzuim op en in het werk de hoofdoorzaak is van problemen m.b.t. verbinding, cultuur, inzet, productiviteit, capaciteit, kwaliteit, betrouwbaarheid, imago, ongewenst verloop, overbelasting, werkdruk en werkstress.

Want wat doe je als goedwillende medewerker (als mens, ongeacht je positie in je werk) als je merkt dat er niet (meer) geluisterd wordt? Of als de mentale werkomstandigheden jou niet meer kunnen boeien, te ongezond of te onveilig voelen? Dan denk je op enig moment, na jouw herhaalde pogingen dit uit- en aan te spreken, 'laat maar ...' en zeg je niets meer. Je haakt dan af en je laat los. En wat doe je als het werk en/of de druk ervan over jou heen gaat lopen en jou teveel wordt? Dan wordt je stil en sluit je jezelf af zonder zelf te weten waarom.

Wat doet een mens in mentale werkomstandigheden die hij/zij nodig heeft om fijn en goed te kunnen werken maar ontdekt op die omstandigheden geen invloed meer te hebben? Omdat hij/zij er te alleen in staat en collega's zijn/haar signaal niet helpen versterken. Ook die gaat dan loslaten en 'laat maar' denken en doen.

Wat doen collega's die last hebben van dit stille afhaakgedrag van mensen om hen heen? Die raken daardoor geïrriteerd en overbelast als in het werkproces dit afhaakgedrag steeds weer voor verstoringen zorgt omdat mensen delen van hun taken, verantwoordelijkheden en afspraken verzaken. En als de organisatie dit niet de juiste oorzakelijke aandacht geeft gaan óók deze mensen - uit pure onbewuste zelfbescherming - afhaken en loslaten. En dan wordt dit fenomeen Collectief Mentaal Verzuim dat veel meer mensen, het systeem en de werking van de organisatie kan gaan overbelasten. Klik op de middelste afbeelding rechts om te zien hoe dat met elkaar samenhangt (*)

(*) DE RODE TEKSTEN IN DEZE SITE ZIJN
LINKEN NAAR DESBETREFFENDE BESTANDEN)

De gevolgen daarvan verklaren de toenemende mentale overbelasting, werkdruk en werkstress van mensen op het werk. Mentaal Verzuim is daarmee 'de vroegindicator' én 'de glijbaan' waarin mensen op den duur ongewild terecht kunnen komen naar vermijdbaar ziekteverzuim, psychisch verzuim en burn-out. Onder deze link wordt het verschil tussen Mentaal Verzuim en psychisch verzuim uitgelegd.

Mentaal Verzuim is GEEN psychisch verzuim maar basiskennis voor organisatievitaliteit

Van Mentaal Verzuim is pas dan sprake als - in de balans tussen inspanning en ontspanning - medewerkers zich niet meer volledig geven zoals van hen verwacht mag worden bovenop de natuurlijk beschikbare persoonlijke tijd en ontspantijd die medewerkers nodig hebben om zich volledig te kunnen geven. Werkgevers rekenen daarvoor tussen de 20% en 25% van de tijd voor productiviteit. Dáár boven spreken wij dus van Mentaal Verzuim. 

Deze site benoemd wat als gevolg van dit Mentaal Verzuim te vaak niet meer óf nog niet benut wordt in de relatie tussen werkgevers en werknemers. Het benoemt dat wat jij - als medewerker, leidinggevende, manager, directeur - dagelijks in allerlei tijd, energie en ergernis kostende voorvallen meemaakt en wat jij om je heen ziet gebeuren maar niet concreet hard genoeg kan maken. Het benoemt dat wat in jouw organisatie (in 96% van de organisaties) leeft en speelt maar geen naam heeft. Omdat die zaken, voorvallen en ervaringen te gevoelig liggen en niemand daarmee geassocieerd wil worden en het daarom 'een niemandsland' is.

Een stil - onuitgesproken - spanningsveld tussen mensen en hun organisatie dat verantwoordelijk is voor een toename van druk, stress en overbelasting. Een spanningsveld dat stil blijft maar onderhuids van alles met mensen, verhoudingen en resultaten doet. Waar geen woorden voor zijn omdat gevoel en emoties dáár de dienst uitmaken en de leiding/management daar vaak niet bij kan. En dat terwijl alle kennis op deze site - in samenhang en wisselwerking met elkaar - alles dekt wat met preventie bedoeld wordt.

Deze site benoemt wat er in dat spanningsveld en niemandsland écht gebeurd. Het maakt zichtbaar wat in de kern van organisatieculturen eigenlijk een relatieprobleem is waarin managen vaak voortdurend dealen is met mentale vervuiling in het organisatiesysteem waarin individueel goedwillende, (samen)werkende mensen véél energie kost. Omreden waarvan zij zich uiteindelijk ook zelf uit onmacht en zelfbescherming ongemerkt overgeven aan Mentaal Verzuim.

Deze site gaat over Mentaal Verzuim ofwel Onbenut Vermogen met een grote en zeer kostbare, ontwrichtende impact op mensen, samenwerking en resultaten.

Afhaken en verzaken van goedwillende mensen op het werk uit onmacht en zelfbescherming tegen overbelasting en overspanning. Waarmee, hoe navrant ook, de werkbelasting, werkdruk en werkstress voor anderen toeneemt. Met grote ongewenste/negatieve gevolgen voor het goed en betrouwbaar functioneren van systemen als organisaties en bedrijven.

Wel willen maar niet meer kunnen of durven als je in het werkklimaat mentaal ongezonde, sociaal onveilige of relationeel onprettige werkomstandigheden ervaart waar je zelf, als individu, geen grip meer op kunt nemen. En als gevolg daarvan de emotionele en relationele verbinding met de zaak kwijt raakt.

Mensen doen dit veelal ongewild en onbewust elkaar aan als zij geen geloof en vertrouwen meer kunnen hebben in hun organisatie en management als die dit niet kunnen, willen of durven (in)zien of daar geen aktie in ondernemen. Dan worden en blijven mensen een speelbal van wat er om hen heen gebeurd waar - ook zij - geen grip op kunnen, willen of durven nemen. Daar willen zij aan ontsnappen in een vorm van escapisme. Als medewerkers zich nog bewuster tegen ongezonde werkomstandigheden keren wordt nu in Amerika gesproken over quiet quitting, iets bewuster Mentaal Verzuim dus.

Dan wordt het Collectief Mentaal Verzuim dát - niet concreet zichtbaar voor management - dan 'alle schakels van de ketting' verzwakt en verbreekt in ieder voortbrengingsproces, in ieder systeem, in iedere organisatie en bedrijf. Waar uiteindelijk de klanten, aan het einde van die ketting, het slachtoffer zijn en er de hoogste prijs voor betalen tot zij niet meer willen en naar elders gaan.

Voor alle duidelijkheid: Collectief Mentaal Verzuim bestaat uit ongewenste gedragingen in het hele organisatiesysteem en -processen die effectieve productiviteit en resultaten bij voortduring negatief belast, verstoort, omlaag trekt en goedwillende mensen overbelast.

  Dat aldus verstoorde en verzwakte proces kost ergernis, tijd, energie en geld en kan alleen weer sterk verbonden worden als werkgevers en werknemers dit samen durven en willen aangaan. Wij helpen hen met het vernieuwen van het commitment en het slaan van de brug daarvoor die vaak al met één bewustwordingssessie staat.

  Om daarmee de voor Mentaal Verzuim verantwoordelijke - z.g. mentaal vervuilde - omstandigheden ('het CO2 in ieder organisatieklimaat') (weer) mentaal schoon en gezond te maken.

  Voor een mentaal schone en vitaal sterke organisatie. Vitaliseren en mentaal gezond maken van organisaties en bedrijven begint bij het bewust, zichtbaar en bespreekbaar maken van de oorzaken van Mentaal Verzuim, van deze zover nog niet of niet meer benutte vermogens en mogelijkheden die in iedere organisatie of bedrijf als verborgen potentieel aanwezig zijn.

  Dit is een kennissite van United Sense. Het Nederlands en Vlaams Interventiecentrum voor een mentaal schone en vitaal sterke organisatie. Zij hebben dit gevoelige en spannende kennisgebied zo benoemd en in de afgelopen 31 jaar in al zijn facetten ontdekt, ontwikkeld en overzichtelijk zichtbaar gemaakt in snel te begrijpen visualisaties waarin zowel werknemers als werkgevers elkaar (beter of opnieuw) kunnen vinden en vandaaruit elkaar krachtiger willen gaan versterken.

  Geen tijd om alles te lezen?  Klik hier om direct naar de essenties te gaan of bel 0356019275 voor een kennismaking hierover.