Wat vindt de directeur van zo'n aanpak?

Toen we het vooraf bespraken: "Ja, maar ...." zei de directeur - door het hoofd HRM gesteund - "Als die stop - waarvan wij ook wel weten dat die erop zit - eruit getrokken wordt gaan er dingen lopen die wij niet meer onder contriole hebben!" Gelukkig dachten ze het niet alleen maar zeiden ze het ook waardoor ze in konden gaan zien dat die belemmerende overtuiging/gedachten hen al jaren dwars zat. Zij hebben het – na deze ontdekking - aangedurfd.

Het tegengestelde gebeurde. Toen we 'die stop' in proces eruit hadden gehaald. Er kwam juist iets in beweging wat zelfs de medewerkers op de werkvloer aanvankelijk niet voor mogelijk hadden gehouden, hoewel zij juist de grootste medestanders zijn in zo’n proces.

De organisatie werd bevrijd van datgene wat haar ontwikkeling al jaren had geremd! Er ontstond een verrassende openheid, realiteitsbesef, zelfcontrole en collegiale bijsturing om datgene te doen wat goed is voor de zaak. Hun zaak. Hun toekomst. 

 

 

 

 

 

Zij hadden terecht de Mentale Schoonmaak van hun organisatie ‘Facing Reality’ genoemd! Zij weten nu dat niets meer kan blijven zoals het is. Dat een zaak altijd in gezonde beweging moet blijven om de sterkste te kunnen worden en te blijven. En dat dàt begint met een doelgerichte verbinding en beweging van mensen in flow en mensen die er (weer) geëngageerd vol voor willen gaan.

Menselijke energie is namelijk het goud van de toekomst. Een toekomst die vandaag al is begonnen! Ontdek het zelf. United Sense ontsluit de weg naar nieuw leven in de kern van de zaak.

Een andere directeur, die ook zo'n schoonmaakproces wilde, lunchte met een zevental medewerkers die ‘Facing Reality’ al hadden meegemaakt. Hij vroeg hen naar de resultaten daarvan. Unaniem zeiden zei: “Dit kun je niet uitleggen, dit moet je ervaren hebben. Want hoe kun je in woorden uitdrukken wat je zo tot in de kern hebt meegemaakt en je zo heeft geraakt!”

Klik op de afbeelding hiernaast.