Hoe meet ik de grootte van Mentaal Verzuim in mijn eigen organisatie?

U hebt al een indicatie kunnen doen aan de hand van de Doe-het-zelf test in het begin van deze site.

U kunt ook zelf een sondering doen. Door het te vragen. Héél bepalend daarbij is dat het begrip eerst goed bewust wordt gemaakt, in welke setting dat gebeurt, wie het vraagt, waarom en wat daar dan mee gedaan wordt! Én of dat in een veilige setting gebeurd. 

Wij meten alle factoren die van belang zijn voor de mate van inzetbereidheid, organisatievitaliteit en de omvang van Mentaal Verzuim met de Mentaal Verzuim Diagnose Scan, die wij ieder gewenst label en context kunnen geven. Wij meten hiermee fetelijk 'de onderstroom van de organisatie' die wij zelf ook wel 'De motor onder iedere organisatie' noemen.

 

 

 

 

 

Want steeds weer lopen wij aan tegen de schade die in vertrouwen en geloof is opgetreden, veroorzaakt door bijvoorbeeld wel mee te werken aan allerlei, vaak periodieke onderzoeken, zoals bijvoorbeeld medewerkers tevredenheidsonderzoeken waar met de uitkomsten niet veel mee gedaan wordt.

Het is steeds weer verrassend te constateren dat managers en medewerkers heel open aangeven hoe groot zij het Mentale Verzuim in de eigen organisatie en die van klanten inschatten.

Met de Mentaal Verzuim Diagnose Scan (die voor elke toepassing anders genoemd kan worden) meten we de ontvankelijkheid en bereidwilligheid van medewerkers zich in te zetten, gerelateerd aan organisatiedoelstellingen en de veranderbereidheid van hen. Met deze scan, die wij in combinatie met diepte interviews gebruiken, meten wij de stand van de voor mentaal verzuim verantwoordelijke factoren en de trend daarvan per factor. En wij meten hiermee ook de omvang van het actuele vermoedde Mentaal Verzuim in de organisatie. Heel bijzonder is het dat medewerkers structureel een grotere omvang van het Mentale Verzuim in hun organisatie aangeven dan de meeste managers. Wij meten daarmee 'de motor onder de organisatie' door waarmee de dagelijkse gang van zaken wordt voortbewogen. Wij zijn dat 'de onzichtbare onderstroom in de organisatie' gaan noemen.