De snelste en meest effectieve aanpak: Een Mentale Schoonmaak en -versterking

De meest effectieve aanpak van te hoog Collectief Mentaal Verzuim in de organisatie is 'een Mentale Schoonmaak' en daarmee een mentale versterking van het systeem, of onderdeel daarvan, waarin te hoog Mentaal Verzuim is ontstaan.

In 2006 heeft het Nationaal Innovatieplatform Nederland deze aanpak beloond met een prijs voor de beste innovatie. Syntens (Ministerie van Economische Zaken) en het Expertise Centrum EC-O&P van het Rijk hebben deze aanpak aanbevolen.

Zij stellen dat deze aanpak een nieuwe succesvolle benadering is voor het snel kunnen veranderen van organisatiecultuur en het binnen organisaties vrij kunnen maken van (nog) Onbenut Vermogen.

Deze procesmatige aanpak heeft bewezen in heel korte tijd (2 weken tot 2-3 maanden, afhankelijk van de organisatiegrootte) tot 3/4 van het te hoge Collectief Mentaal Verzuim om te zetten in gemotiveerde inzet en productiviteit en werkdrukverlichting voor management en medewerkers.

Een in 30 jaar ontwikkelde methode 'Collectief Mentaal Vermogen'. Een ontdekkingsreis naar Verborgen Potentieel waarin veel belangrijke ontdekkingen zijn gedaan voor een succesvolle verankering van de resultaten. 

Want het meest wezenlijke kenmerk van vitaliteit is het gericht en ongeremd kunnen doorstromen van energie, informatie en signalen.

 

 

 

 

 

De positieve effecten

De positieve effecten van dit proces werken als een soort Mentale Schoonmaak van de organisatie/de mentale arbeidsomstandigheden. Mensen leren zich op een goede manier uit te spreken. En hoeveel makkelijker en beter zij elkaar kunnen aanspreken en bijsturen. Er wordt toegewerkt naar het gezamenlijk trekken én accepteren van een soort rode streep waarbij we met elkaar niet meer achterom blijven kijken. Want wie achterom blijft kijken staat met zijn rug naar de toekomst.

Nieuw aangetreden management kan hierdoor niet meer aanhoudend belast blijven met wat er voor hun aantreden mogelijk verzaakt of misgelopen is. Daarin zit – naast de toename van andere positieve effecten – een belangrijk onderdeel van de haalbare werkdrukverlichting voor het management.

Voor een duurzame verankering van de resultaten is altijd het volledige commitment van de bedrijfsleiding c.q. het hoger management nodig.

 

Wat is de kracht van deze aanpak?

• De snelheid waarmee de omslag wordt bereikt en de garantie.
• Het zet gewenst verloop en het afstoppen van ongewenst verloop in gang.
• Het gezond maken van met name de zachte (omgevings-)factoren.
• De gedegen interne verankering van de meeropbrengst en de positieve effecten daarvan.
• Het doelgericht samenbrengen van medewerkers- en werkgeversbelangen.
• Het bewerkstelligen van de dialoog en collegiaal aanspreekgedrag en bijsturing.
• Het creëren van mentaal gezonde (samen)werkomstandigheden.
• De focus op ieders eigen aandeel in de situatie waarin we (zijn komen te) verkeren.
• Wij net even een laag dieper gaan waar anderen uit eigenbelang bij weg willen blijven.
• De doelgerichtheid en het doorzetten waar anderen stoppen.