Conflicten & Preventie

Conflicten ontstaan 'in stilte' uit niet uitkomende verwachtingen. Voor een organisatie betekent dit dat er veel, stille conflicten ontstaan in het gebied waar de een het gevoel of de overtuiging heeft zelf het juiste te doen en dat niet van een ander vindt.

Als deze verschillen in zien, ervaren en beleven niet open besproken kunnen, mogen of gedurft worden, gaan deze verschillen 'onder de tafel' 'uitgevochten' worden op heel subtiele en verstorende wijze.

De grilligheid waarmee iedereen die verschillen van inzicht 'behandelt' veroorzaakt gevolgstoringen in het dagelijks werk. Deze storingen vormen tezamen een belangrijke bron voor het ontstaan en doen groeien van Mentaal Verzuim. Een belangrijk aandeel van de Mentaal Verzuimkosten wordt hierdoor gevormd.

Een belangrijk deel van de mentale schoonmaak van de organisatie maakt die stille conflicten zichtbaar en behandelbaar: Preventie van verharding van conflicten dus en een vorm van energiemanagement. Want met de in standhouding van stille conflicten gaat heel veel kostbare menselijke energie verloren.

'Hiernaast is een 'luchtfoto' van een organisatie met te hoog mentaal verzuim afgebeeld. Van links naar rechts toont deze figuur een verloop van volledige inzet naar uiteindelijk ziekteverzuim. Van onder naar boven staat een toename van de zichtbaarheid van het Mentaal Verzuim.

Boven de lijn is het mentaal verzuim concreet aantoonbaar; onder de lijn is het niet concreet aantoonbaar maar heeft juist daardoor een grote impact op het dagelijks werken 'daar boven'.

Het laat tevens de conflictzone zien waar de verschillende krachten op elkaar botsen: Diegenen die er vol voor gaan storen zich (onbewust en bewust maar vaak onuitgesproken) aan hen die dat niet (meer) doen. Dit leidt tot meestal stille conflicten die 'boven de tafel' uitmonden in verharde conflicten die veel moeilijker te herstellen zijn.

Bij de meting van Mentaal Verzuim wordt het onzichtbare deel zichtbaar gemaakt. Bij een mentale schoonmaak van de organisatie wordt dit fenomeen met haar oorzaken effectief behandeld.