Mentaal Verzuim in relatie tot ongeloof & onmacht

Onwetendheid en onbekendheid (met het fenomeen Mentaal Verzuim en de impact daarvan) zorgen voor ongeloof. En ongeloof en onmacht hebben een relatie met elkaar.

Want áls je zou kunnen en willen geloven dat Mentaal Verzuim in jouw organisatie zo'n grote impact heeft op de resultaten ervan, dan voel je een confrontatie met je gevoel van macht (over de dingen). Ongeloof kon weleens een manier zijn om jezelf niet te hoeven confronteren met het (deels) falen van je macht; onmacht dus.

Het ongeloof kon ook weleens een manier zijn om niet geconfronteerd te hoeven worden met je onvermogen.

En toch blijkt steeds weer dat die vormen van verzet en weerstand (vermijdingsgedrag of struisvogelpolitiek) waar je mee worstelt pas doorbroken kunnen worden als je, samen met iemand, daar open naar durft te kijken. Want het herkennen en erkennen daarvan is al de helft om er grip (macht) op te kunnen krijgen.