12 Oorzaken waarom deze signalen niet doorkomen op managementniveau:

De belangrijkste oorzaak waarom met name het hoger management deze signalen te vaak niet door krijgt heeft alles te maken met de spanning die rond deze signalen hangt (zie afbeelding hiernaast). Leidinggevenden/managers die hiërarchisch tussen werkvloer en organisatietop gepositioneerd zijn worden natuurlijk liever geassocieerd met zaken die goed gaan dan met signalen waaruit blijkt dat het niet zo goed gaat.

Daar bovenop spelen 12 andere oorzaken een belangrijke rol in de onbekendheid in de organisatietop van Mentaal Verzuim.

 

 

 

 

 

1. Onzichtbaarheid: Omdat het melden van zichtbare successen meer waardering scoort dan het melden van onzichtbaar gedrag.

2. Eigenbelang: Omdat dit ‘explosief materiaal’ is waar niemand mee ‘gevonden’ wil worden in met spanning beladen reorganisaties.

3. Onbekendheid: Omdat binnen organisaties Mentaal Verzuim en de impact daarvan nog onvoldoende bekend is. Iets nieuws vraagt nu eenmaal 5 keer meer tekst om uit te leggen ten opzichte van bestaande kennis zoals bijvoorbeeld het begrip ziekteverzuim. En de tijd ontbreekt in organisaties met te hoog Mentaal Verzuim. Daar én daardoor neemt werkdruk en werkstress toe.

4. Eigenaarschap: Omdat geen zover bekende functie daar in de organisatie voor is benoemd.

5. Complexiteit: Omdat HR of P&O het er als ‘too-hot-to-handle’ niet bij kan/wil hebben.

6. Rapportage: Omdat het in bestaande vormen van managementrapportages niet wordt benoemd.

7. Schuldvermijding: Omdat individuele leidinggevenden/managers dat – te alleen – niet denken te kunnen veranderen (hetgeen klopt).

8. Negeren: Omdat de drie hiervoor genoemde emoties aanzetten tot het negeren, bagatelliseren of maskeren van dit fenomeen.

9. Onbegrip: Omdat mensen elkaar relationeel willen sparen niet beseffende dat men elkaar juist daarmee (over)belast.

10. Onzekerheid: Omdat men bij het melden hiervan bang is de vraag te krijgen wáár het met name zit en men dat niet goed kan aangeven.

11. Ongeloof: Omdat men het niet geloven kan omdat er al zo hard gewerkt wordt. En dit is het meest desastreuze argument. Want te weinig wordt beseft dat juist de meeste drukte en stress – en daarmee het gevoel van te hard moeten werken – ontstaat in de gevolgen van Mentaal Verzuim voor elkaar. In het verzaken, het ‘ja’ zeggen maar nee denken of doen en vele andere daaruit voortvloeiende gedragingen. Wat de één verzaakt moeten vele anderen erbij doen.

12. Veronderstellingen: En ... omdat iedereen op uitvoerend niveau veronderstelt dat anderen daar wel iets over gemeld zullen hebben naar u. Dan denken zij - als zij hierin geen/te weinig verandering merken: ‘Laat maar’. En daarmee is de cirkel van dit zichzelf voedend mechanisme dat neerwaarts trekt, rond.