Veranderprocessen & Weerstand

Organisaties starten continu veranderprojecten om zich te ontwikkelen en om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Vaak leiden die projecten niet tot het gewenste resultaat. KPMG onderzocht 270 organisaties in 16 landen naar het functioneren van programmamanagement. In 2003 heeft 90% van de Nederlandse deelnemers aan het onderzoek te maken gehad met falende prodjecten (tegen 57% van de deelnemers in de overige landen). De belangrijkste oorzaak is gebrek aan betrokkenheid van de leiding en onvoldoende projectmanagement.

Wij hebben vastgesteld, dat goedbedoelde initiatieven, bijvoorbeeld in de vorm van verbeterprojecten, die tot een gezondere organisatie moeten leiden, op enig moment om - voor betrokkenen - onduidelijke reden moeizamer verlopen. De fut trekt eruit. In reactie daarop nemen stress en veelal stille conflicten toe.

Druk, controle en het snijden in kosten volgt, evenals toenemende teleurstelling in het verdere verloop waarop het draagvlak weg gaat zakken. Bij herhaling wordt er een nieuwe impuls gegeven met afnemend resultaat. Er wordt 'ja' gezegd en 'nee' waargenomen. Daar waar het fout gaat is het Mentaal Verzuim mechanisme het meest actief.

Het verschil tussen (h)erkenning en ontkenning van dat mechanisme bepaalt op dat omslagpunt of zaken zich gewenst of ongewenst gaan ontwikkelen. Het zichtbaar maken van het Mentaal Verzuim mechanisme in de Kern van de Zaak verklaart waarom projecten en implementaties terugvallen en geeft ruimte voor een structurele ontwikkelingsdoorbraak.