Het belang voor werkgevers én werknemers

De dagelijkse gevolgen van (Collectief) Mentaal Verzuim zorgen voor voortdurende (over)belsting van het management.

Datzelfde geldt voor medewerkers die daar dagelijks mee geconfronteerd worden waardoor zij voortdurend afgestopt worden. 

Klik op de afbeelding hiernaast waarin wij de belangen voor beiden naast elkaar hebben gezet. Zoals de voordelen, het vanuit beider perpectief kunnen herkennen en hoe beiden dit ervaren.