In welke organisaties speelt dit met name?

Te hoog Mentaal Verzuim kan zich met name voordoen in organisaties en bedrijven

 • waar reorganisaties gaande zijn of gaan spelen.
 • waar reorganisaties gedaan zijn maar de cultuur niet (voldoende) is meegenomen.
  • De afbeelding hiernaast linkt u naar een afscheidsbrief die 'De Organisatiecultuur' aan de 'De Organisatiestructuur' heeft geschreven. Een open brief aan bestuurders, direceteuren, managers, HRM en medezeggenschap die de impact van Organisatiecultuur en daaruit voortkomend Organisatiegedrag willen kennen op de inzet- en veranderbereidheid van mensen.
 • waar geloof en vertrouwen in de organisatie, haar doelstellingen en het management te weinig wordt gevoeld.
 • waarin de zaken stroef en niet naar afspraak verlopen.
 • waar te lang goedbedoelde signalen zijn genegeerd en politiek gedrag de gang van zaken beïnvloedt.
 • waar het eigenbelang is gaan prevaleren boven het gezamenlijke organisatiebelang.
 • de mens teveel als een productiemiddel beschouwd wordt of dat mensen dat ervaren.
 • angst voor openheid en transparantie leeft, terwijl deze waarden wel gepropageerd worden.
 • zaken op papier goed geregeld zouden zijn, maar dit in de praktijk niet merkbaar is noch zo beleefd wordt.
 • de blik te veel naar binnen gekeerd is door aanhoudende reorganisaties en daarmee samenhangende onrust en onduidelijkheden.
 • P&O en/of HRM teveel verzakelijkt (moeten) werken en/of er onvoldoende actieve aandacht is voor de zachtere arbeidsomstandigheden/factoren.
 • klanten eerder dan de organisatie zelf vernemen wat er niet goed gaat.
 • druk en controle de primaire stuurmiddelen zijn om het resultaat te halen.
 • een te groot spanningsveld is tussen het naar buiten verkochte imago en de binnen beleefde werkelijkheid.
 • normen en waarden platgetreden goedbedoelde wensen blijven.
 • onvoldoende sensitiviteit is voor gevoelssignalen.
 • communicatie- en kwaliteitsproblemen spelen.
 • risico's bestaan voor met name de mentale veiligheid en gezondheid.
 • ongewenst organisatiegedrag een legitimatie is voor het getoonde persoonlijk gedrag.