Op deze site komen de belangen en wensen van werkgevers en werknemers samen. Werknemers willen gehoord en bevrijd worden van toenemende druk, stress en overbelasting. Werkgevers willen dat ook voor henzelf. Beiden kunnen dát bereiken. Door samen bewust te worden van de interne oorzaken én gevolgen van 'dit wel aanwezig maar niet (meer) benut vermogen' binnen de organisatie. Potentieel dat - samen met de grote consequentiekosten daarvan - verloren gaat met Mentaal Verzuim.

Mentaal Verzuim is een zelfbeschermingsmechanisme van mensen tegen stress en overdruk waarmee zij - hoe navrant ook - elkaar (over)belasten en zij met elkaar hun werkdagen zwaarder maken dan anders zou kunnen zijn.

Klik op deze afbeelding voor toelichting. Een zichzelf in stand houdende vicieuze cirkel die door blijft gaan als die niet herkent, erkent én doorbroken wordt!
 


 • In de hierboven gevisualiseerde 'Dag op het werk' wordt de onbalans tussen een gezonde inspanning en ontspanning in de verschillende 'onderdelen' zichtbaar gemaakt.
 • Mentaal Verzuim is de grootste vermijdbare en onzichtbare kostenpost in organisaties en bedrijven en is de bron van Onbenut Vermogen in relationele zin, in productiviteit en in capaciteit.
   
 • Bovenop de 20% ontspantijd en persoonlijke tijd gaat 10% tot 35% van het totale productieve vermogen van een organisatie verloren als gevolg van Mentaal Verzuim en de gevolgen daar weer van. Per 10% kost dat een organisatie bij de overheid van 100 medewerkers € 900.000,--  per jaar waar geen opbrengst tegenover staat. Per 10% levert het een bedrijf van 100 medewerkers in de marktsector € 1,8 miljoen per jaar minder op.
   
 • Het is voor management veelal onzichtbaar en daardoor ongrijpbaar afhaakgedrag van mensen op het werk waardoor klanten op de tweede plaats komen.
   
 • Mentaal Verzuim is een vroegindicator van uitval én is oorzaak en gevolg van toenemende werkdruk en werkstress.
   
 • De omvang van Mentaal Verzuim is een graadmeter voor vertrouwen en de mate waarin mensen en hun organisatie in verbinding zijn.
   
 • 96% van de medewerkers willen dat dit bespreekbaar en aangepakt wordt, als ze eenmaal duidelijk hebben wat de impact hiervan is op elkaar.
   
 • 99% van de managers weten dit niet omdat ze er intern niets over horen en HR dit niet als hun verantwoordelijkheid ziet ( link naar hoe dat kan).
   
 • En zo is Mentaal Verzuim een onbesproken, gevoelige en ongemakkelijke waarheid. Een niemandsland dat mensen overbelast, fouten, risico's en ongewenst personeelsverloop  vergroot, informatie en communicatie misvormd, verhoudingen verstoord, goud geld kost en de bron is van ongewenst gedrag en een ongewenste organisatiecultuur (de hoofdoorzaak van falende cultuuromslag processen).
   
 • Omdat taken, verantwoordelijkheden en afspraken worden verzaakt worden processen verstoord en gaat energie, inzet en productiviteit op collectief niveau verloren.
   
 • Als de oorzaken hiervan niet worden herkend en aangepakt slaat het individuele Mentaal Verzuim - als een virus - over naar het team, de afdeling en de rest van de zaak. Dan is het zover gekomen dat we spreken van Collectief Mentaal Verzuim in 'het systeem'. Dáár gaat het in deze site over als we spreken over Mentaal Verzuim!

Wie dit onbenut vermogen in zijn/haar organisatie wil ontdekken leest niet verder maar belt 0356019275.
U krijgt dan alle antwoorden op uw vragen.