Organisatiestructuur & -systemen

Om in flow te kunnen werken heb je volcontinue betrouwbare informatie nodig. Zeker in een tijd waarin informatie voortdurend met grote snelheid verandert en informatie per definitie verrijkte en gewijzigde kennis is.

En om informatie te kunnen begrijpen is het van groot belang dat je dat niet alleen maar in onderdeeltjes krijgt maar dat je dat ook steeds weer in het geheel kunt plaatsten. Dan kun je er de juiste dingen mee doen en kan je voortdurend de juiste beslissingen nemen.

United Sense zorgt daarvoor door de specifieke wijze waarop zij het geheel van een werkende organisatie weet te visualiseren tot een dynamisch, werkende organogram waarin het primaire bedrijfsproces is gesitueerd. Iedereen weet wat, wanneer en hoe te doen. Een volledige integratie van alle losse onderdelen tot één geheel.

Certificerende instanties zijn hier enthousiast over omdat het veel overzichtelijker en intuitiever werkt dan traditionele handboeken.

De integratie tussen structuur, systemen en cultuur maakt de organisatie tot een gezond werkend organisme.