Hoe staat HRM hierin?

Klik op de afbeelding hiernaast om daar een indruk van te krijgen. Wat u daar leest is zover kenmerkend geweest voor hoe HR hierin staat. Ondanks onze pogingen HR van meet af aan mee te nemen in de schoonmaak- en versterkingsprocessen is, eveneens zover, structureel gebleken dat HR het werkgebied van Mentaal Verzuim vermijdt. Met die houding onthouden zij de organisatie een vermogen. Menselijk vermogen (waar zij als Human Resources voor zouden moeten gaan en staan) en financieel vermogen. 

 

 

 

 

 

Het waarom van dit vermijden hebben wij helder gekregen in de vele ervaringen hieromtrent. Het meest pijnlijke van dit vermijden treffen wij aan in de reacties van medewerkers 'op de werkvloeren' die zich wat dit betreft door HR verlaten, niet begrepen en niet gesteund voelen.