De ervaring van klanten

De negatieve impact van Collectief Mentaal Verzuim op de organisatie, de motivatie, de kosten én de klant is immens groot. Lees hieronder een persoonlijke ervaring in mijn privésfeer, waarbij ik wil benadrukken dat dit echt niet het enige bedrijf is waar klanten als ik last van hebben! 

 

 

 

 

 

Bij de afname van een mooi verkocht product van een van de grootste telecom bedrijven, heb ik dat zelf meegemaakt. In mooie radio- en TV-commercials verkocht dit bedrijf een eenvoudig zelf te installeren 3-in-1 plug & play product. Het heeft mij als (toch wel redelijk technische) klant méér dan 110 A4-tjes mailverkeer en aantekeningen gekost, méér dan 85 telefoontjes met 19 verschillende medewerkers en 15 uur montage door een extern ingehuurde '...-expert' hier op locatie

Alles wat dit bedrijf c.q. hun organisatie - bij de aanschaf en installatie van de DHZ-plug & play product - verzaakt heeft heb ik als klant moeten herstellen. Bij mij op zolder staat inmiddels anderhalve doos met heel veel verkeerd en teveel geleverde nieuwe hardware-onderdelen (om een beeld van de grootte te krijgen staat er een pak melk naast) met een geschatte minimale waarde van 450,-- euro waar niemand naar taalt. Het product, een abonnement van 68,-- euro per maand, doet inmiddels na dit alles wat het behoort te doen.

Aan mijn kant heeft dat echter bij elkaar 3800,-- euro gekost. Aan de zijde van dit bedrijf zal dat met elkaar bijna eenzelfde bedrag zijn. Op mijn aanbod met onze kennis van Collectief Mentaal Verzuim én mijn persoonloijke klantervaring  dit bedrijf te helpen om de oorzaken hiervan zichtbaar te maken is niet ingegaan. Medewerkers die intern het hoge Mentaal Verzuim herkenden en erkenden probeerden dit binnen hun eigen organisatie in te brengen maar zijn daarbij intern tegen gewerkt en door hun managers overruled. De immateriële schade is enorm. Op medewerkers en klanten én in de wisselwerking daartussen én de mate van geloof en vertrouwen in het bedrijf. Het zal, naar mijn eigen berekeningen, ca. meer dan 4 jaar duren voordat dit bedrijf aan mij als klant hieraan iets kan gaan verdienen. Intussen oriënteer ik mij na zoveel ellende op een andere leverancier.

En tezelfder tijd circuleerde op Internet een alternatieve uitleg van de logokleuren van dit bedrijf: “Je ergert je groen en geel en je betaalt je blauw!”  En dat raakt iedereen maar wie gaat dát de baas vertellen?​​​​​​​​​​​​​​ Ik heb er écht alles aan gedaan om dit tot op het hoogste niveau (tot 3 keer toe) in dit bedrijf aan te kaarten met nul respons aan mij op dat niveau. Veruit de meeste klanten zullen die moeite niet nemen. Deze case is zo sprekend en goed gedocumenteerd dat wij deze hier als voorbeeld hebben opgenomen. Het toont aan dat signalen van Collectief Mentaal Verzuim in het systeem van een organisatie volledig verloren gaan als gevolg waarvan de échte werkelijkheid voor de organisatietop eveneens verborgen blijft. Omdat zij dáár hierover - van binnenuit - niets horen! En zij - als gevolg daarvan - meldingen van buitenaf af kunnen doen als slechts een ongeloofwaardig incident.