Medewerkers & Tevredenheid

Medewerkerstevredenheid zegt niets over de inzetbereidheid van medewerkers.

Iemand die de dag met een krantje en een kopje koffie kan beginnen kan heel tevreden zijn. Je kunt beter geen medewerkerstevredenheidsonderzoek doen als je er niet voor kunt zorgen dat er adequaat met de uitkomsten wordt omgegaan!

Veel organisaties hebben oprechte aandacht voor de medewerkerstevredenheid maar zijn teleurgesteld over negatieve uitkomsten bij het meten daarvan. Als gevolg daarvan blijven nogal eens de meest wezenlijke aspecten die essentiëel zijn voor verander- en inzetbereidheid onbehandeld met als resultaat: stille onvrede.

Het limbisch systeem beïnvloedt of informatie door mag naar het lange-termijngeheugen. Informatie wordt pas verwerkt en uiteindelijk opgeslagen als er sprake is van doorgezette aandacht. Een positieve emotie is daarvoor een noodzakelijke voorwaarde.

(Bron: Reclame-effectiviteitsonderzoek van communicatiewetenschapper Edith Smit van de Universiteit in Amsterdam.)