Omvang ervan in organisaties en bedrijven

Vanaf 2004 zijn wij begonnen met gestructureerde metingen naar Mentaal Verzuim en dan met name naar het Collectief Mentaal Verzuim in organisaties en bedrijven. Klik op de afbeelding hiernaast voor de uitkomsten daarvan.

De percentages in deze onderzoeken zijn door medewerkers zelf gegeven nadat hen goed is uitgelegd wat Collectief Mentaal Verzuim (als verlies van het totale productieve vermogen bovenop de 20% die gebruikt wordt voor tussentijds ontspannen en persoonlijke tijd).

En structureel blijkt dat medewerkers 'van de werkvloer' meer dan het dubbele melden dan medewerkers op managementniveau waarnemen.

De percentages die we bij Overheidsinstanties hebben gemeten liggen tussen de 30% en 45%. In bedrijven tussen de 25% en 35%.

Het internationaal Onderzoeksbureau Gallup stelt dat 2 op de 3 mensen (63%) niet geëngageerd zijn.

 

 

 

Internationaal onderzoek:

Meer recent, in 2013, heeft het Internationale onderzoeksbureau Gallup het volgende onderzocht en vastgesteld: Wereldwijd zijn maar 13% van de medewerkers geëngageerd met het werk wat zij doen. 63% zijn niet geëngageerd. Zij zijn hun motivatie kwijt geraakt en dragen niet meer bij in het kunnen realiseren van de bedrijfsdoelstellingen. 24% zijn dusdanig niet geëngageerd meer dat zij ongelukkig zijn, niet productief en bron van demotivatie van anderen.Niet meer geëngageerd zijn manifesteert zich als kostbaar Mentaal Verzuim dat informatie vervormt en productiviteit verlaagd en verstoord.

Microsoft heeft al op 18 maart 2005 in een onderzoek in 200 landen onder 38000 respondenten gevonden dat in organisaties twee dagen per week verloren gaan met onzin. Zinloze bijeenkomsten, slechte communicatie en vage doelstellingen zorgen ervoor dat twee dagen per week op het werk niets opleveren. Conclusie: In een gemiddelde werkweek van 45 uur wordt er 17 uur eigenlijk niets uitgevoerd. 

 

Nationaal onderzoek:

United Sense heeft dit onbenutte vermogen al in 1991 ontdekt. Al in 2000 bleek dat managers gemiddeld 25% Collectief Mentaal Verzuim als geaccepteerd productiviteitsverlies beschouwden. Toen de economische tijden nog goed waren.

In 94% van de organisaties en bedrijven in Nederland wordt een onacceptabele omvang van Collectief Mentaal Verzuim herkend. In de publieke sector kan dit oplopen tot wel 45% van het totale productieve vermogen. De nu gehanteerde stelregel is dat Collectief Mentaal Verzuim ca. 6 tot 12 keer groter is dan het ziekteverzuimpercentage en zijn de (financiële) consequenties daarvan 3 tot 4 keer groter dan de consequenties van ziekteverzuim voor de organisatie.

Per 10% Collectief Mentaal Verzuim verliest Nederland ca. 140 miljard euro per jaar. 

 

Gerelateerde onderzoeken:

Link naar persbericht: 'organisaties ontbinden door Mentaal Verzuim.'

Link naar: 'Omvang Collectief Mentaal Verzuim in organisaties'

Onder deze link onderzoeksresultaten waarvan de uitkomsten een relatie hebben met (Collectief) Mentaal Verzuim of daaruit bestaan.