Vitaliseren en mentaal gezond maken van organisaties en bedrijven begint bij het bewust, zichtbaar en bespreekbaar maken van zover nog niet of niet meer benutte vermogens en mogelijkheden die in iedere organisatie of bedrijf als verborgen potentieel aanwezig zijn.  

Deze site benoemd wat te vaak nog niet benut wordt in de relatie tussen werkgevers en werknemers. Het benoemt dat wat jou - als medewerker, leidinggevende, manager, directeur - mogelijk eerder of vaker is overkomen en wat jij om je heen ziet gebeuren maar niet concreet kan maken. Het benoemt dat wat in jouw organisatie (in 96% van de organisaties) leeft en speelt maar geen naam heeft. Omdat niemand daarmee geassocieerd wil worden en het daarom een niemandsland is.

Een stil - onuitgesproken - spanningsveld tussen mensen en hun organisatie dat verantwoordelijk is voor een toename van druk, stress en overbelasting. Een spanningsveld dat stil blijft maar onderhuids van alles met mensen, verhoudingen en resultaten doet. Waar geen woorden voor zijn omdat gevoel en emoties dáár de dienst uitmaken en de leiding/management daar vaak niet bij kan.

Deze site benoemt wat er in dat spanningsveld en niemandsland écht gebeurd. Het maakt zichtbaar wat in de kern van organisatieculturen een klimaatprobleem is waarin mentale vervuiling managen en (samen)werken goedwillende mensen zóveel energie kost. Omreden waarvan zij zich uit onmacht overgeven aan Mentaal Verzuim.

Deze site gaat over Mentaal Verzuim ofwel Onbenut Vermogen met een grote en zeer kostbare, ontwrichtende impact op mensen, samenwerking en resultaten.

Afhaken en verzaken van goedwillende mensen op het werk uit onmacht en zelfbescherming tegen overbelasting en overspanning. Waarmee, hoe navrant ook, de werkbelasting, werkdruk en werkstress voor anderen toeneemt. Met grote ongewenste/negatieve gevolgen voor het goed en betrouwbaar functioneren van systemen als organisaties en bedrijven.

Wel willen maar niet meer kunnen of durven als je in het werkklimaat mentaal ongezonde, sociaal onveilige of relationeel onprettige werkomstandigheden ervaart waar je zelf, als individu, geen grip meer op kunt nemen. En als gevolg daarvan de emotionele en relationele verbinding met de zaak kwijt raakt.

Mensen doen dit veelal ongewild en onbewust elkaar aan als zij geen geloof en vertrouwen meer kunnen hebben in hun organisatie en management als die dit niet kunnen, willen of durven (in)zien of daar geen aktie in ondernemen. Dan worden en blijven mensen een speelbal van wat er om hen heen gebeurd waar - ook zij - geen grip op kunnen, willen of durven nemen.

Dan wordt het Collectief Mentaal Verzuim dát - niet concreet zichtbaar voor management - dan 'alle schakels van de ketting' verzwakt en verbreekt in ieder voortbrengingsproces, in ieder systeem, in iedere organisatie en bedrijf. Waar uiteindelijk de klanten, aan het einde van die ketting, het slachtoffer zijn en er de hoogste prijs voor betalen tot zij niet meer willen en naar elders gaan.

Voor alle duidelijkheid: Collectief Mentaal Verzuim bestaat uit ongewenste gedragingen in het hele organisatiesysteem en -processen die effectieve productiviteit en resultaten bij voortduring negatief belast, verstoort, omlaag trekt en goedwillende mensen overbelast.

    Dat aldus verstoorde en verzwakte proces kost ergernis, tijd, energie en geld en kan alleen weer sterk verbonden worden als werkgevers en werknemers dit samen durven en willen aangaan. Wij helpen hen met het vernieuwen van het commitment en het slaan van de brug daarvoor die vaak al met één bewustwordingssessie staat.

    Om daarmee de voor Mentaal Verzuim verantwoordelijke - z.g. mentaal vervuilde - omstandigheden ('het CO2 in ieder organisatieklimaat') (weer) mentaal schoon en gezond te maken.

    Voor een mentaal schone en vitaal sterke organisatie. Dit is een kennissite van United Sense. Het Nederlands en Vlaams Kenniscentrum voor een mentaal schone en vitaal sterke organisatie.

    Geen tijd om alles te lezen?  Klik hier om direct naar de essenties te gaan of bel 0356019275 voor een kennismaking hierover.