• Mentaal Verzuim is de grootste onzichtbare kostenpost in organisaties en bedrijven en bron van Onbenut Vermogen in capaciteit en productiviteit.
  •  
  • Het is voor management veelal ongrijpbaar afhaakgedrag van mensen op het werk waardoor klanten op de tweede plaats komen.
  •  
  • Mentaal Verzuim is een vroegindicator van uitval én is oorzaak en gevolg van toenemende werkdruk en werkstress.
  •  
  • 96% van de medewerkers willen dat dit bespreekbaar wordt, als ze eenmaal duidelijk hebben wat de impact hiervan is.
  •  
  • 99% van de managers weten dit niet omdat ze er intern niets over horen en HR dit niet als hun verantwoordelijkheid ziet ( link naar hoe dat kan).
  •  
  • En zo is Mentaal Verzuim een onbesproken, gevoelige en ongemakkelijke waarheid. Een niemandsland dat mensen overbelast, verhoudingen verstoord, goud geld kost en de bron is van ongewenst gedrag en een ongewenste organisatiecultuur (de hoofdoorzaak van falende cultuuromslag processen).

Taken, verantwoordelijkheden en afspraken worden verzaakt, processen worden verstoord en de inzet en productiviteit op collectief niveau gaat verloren.

Als de oorzaken hiervan niet worden herkend en aangepakt slaat het individuele Mentaal Verzuim - als een virus - over naar het team, de afdeling en de rest van de zaak. Dan is het zover gekomen dat we spreken van Collectief Mentaal Verzuim in 'het systeem'. Dáár gaat het in deze site over als we spreken over Mentaal Verzuim en de faalkosten daarvan!

Wie deze werkelijkheid niet wil kennen geeft zich over aan defensieve reacties als het ontkennen, negeren, verhullen, bagatelliseren en maskeren daarvan!!! Met (zeer) grote negatieve consequenties voor de daar werkende mensen, de organisatieresultaten en de klanten (opdrachtgevers/afnemers/kopers//burgers/patiënten) die niet krijgen wat ze hadden verwacht.

10% tot 35% van het totale productieve vermogen van een organisatie gaat met Mentaal Verzuim verloren. Per 10% kost dat een organisatie bij de overheid van 100 medewerkers € 900.000,--  per jaar. Per 10% levert het een bedrijf van 100 medewerkers in de marktsector € 1,8 miljoen per jaar minder op.

De grootste vermijdbare verborgen kostenpost

Hij of zij die dat onbenut vermogen in zijn/haar organisatie wil ontdekken en begrijpen klikt op de bruine balk hierboven éérst op -1- dan op -2- en dan pas op -3- en wat dan volgt.