Afhaken en verzaken van mensen op het werk met grote ongewenste/negatieve gevolgen voor het goed en betrouwbaar functioneren van systemen als organisaties en bedrijven.

Wel willen maar niet meer kunnen of durven als je in het werkklimaat mentaal ongezonde, sociaal onveilige of relationeel onprettige werkomstandigheden ervaart waar je zelf geen grip meer op kunt nemen.

Om jezelf daarmee te beschermen tegen mentale overbelastingn en overspanning waarmee, hoe navrant ook, de werkbelasting, werkdruk en werkstress voor anderen toeneemt.

Mensen doen dit veelal ongewild en onbewust elkaar aan als zij geen geloof en vertrouwen meer kunnen hebben in hun organisatie en management als die dit niet kunnen, willen of durven (in)zien of daar geen aktie in ondernemen.

Dan wordt het Collectief Mentaal Verzuim dát - niet concreet zichtbaar voor management - dan 'alle schakels van de ketting' verzwakt en verbreekt in ieder voortbrengingsproces, in ieder systeem, in iedere organisatie en bedrijf. Waar uiteindelijk de klanten, aan het einde van die ketting, het slachtoffer zijn en er de hoogste prijs voor betalen tot zij niet meer willen en naar elders gaan.

Dat aldus verstoorde en verzwakte proces kost ergernis, tijd, energie en geld en kan alleen weer sterk verbonden worden als werkgevers en werknemers dit samen durven en willen aangaan. Wij helpen hen met het slaan van de brug daarvoor.

Al na één bewustwordingssessie is bewezen dat werkgevers 100% commitment van hun mensen kunnen krijgen om daarmee samen aan de slag te gaan en de voor Mentaal Verzuim verantwoordelijke mentale vervuiling - 'het CO2 van ieder organisatieklimaat' - schoon te maken.

Voor een mentaal schone en vitaal sterke organisatie. Dit is een kennissite van United Sense. Het Nederlands en Vlaams Kenniscentrum voor een mentaal schone en vitaal sterke organisatie.

Geen tijd om alles te lezen?  Klik hier om direct naar de essenties te gaan of bel 0356019275 voor een kennismaking hierover.