Mentaal Verzuim is voor management lastig grijpbaar afhaakgedrag van mensen op het werk. Waardoor taken, verantwoordelijkheden en afspraken worden verzaakt en de inzet en productiviteit op collectief niveau verloren gaat. Met grote faalkosten en overbelasting van mensen en van de organisatie als systeem.

Als de oorzaken hiervan niet worden herkend en aangepakt slaat het individuele Mentaal Verzuim - als een virus - over naar het team, de afdeling en de rest van de zaak. Dan is het zover gekomen dat we spreken van Collectief Mentaal Verzuim in 'het systeem'. Dáár gaat het in deze site over als we spreken over Mentaal Verzuim en de faalkosten daarvan!

Wie deze werkelijkheid niet wil kennen geeft zich over aan defensieve reacties als het ontkennen, negeren, verhullen, bagatelliseren en maskeren daarvan!!! Met (zeer) grote negatieve consequenties voor de daar werkende mensen, de organisatieresultaten en de klanten (opdrachtgevers/afnemers/kopers//burgers/patiënten) die niet krijgen wat ze hadden verwacht.

10% tot 35% van het totale productieve vermogen van een organisatie gaat met Mentaal Verzuim verloren. Per 10% kost dat een organisatie bij de overheid van 100 medewerkers € 900.000,--  per jaar. Per 10% levert het een bedrijf van 100 medewerkers in de marktsector € 1,8 miljoen per jaar minder op.

Het is daarmee de grootste onzichtbare en vermijdbare kostenpost in organisaties en bedrijven

Hij of zij die dat vermogen in zijn/haar organisatie wil ontdekken en begrijpen klikt op de bruine balk hierboven éérst op -1- dan op -2- en dan pas op -3- en wat dan volgt.