Wat doe je als goedwillende medewerker als je merkt dat er niet (meer) geluisterd wordt? Dan denk je 'laat maar ...' en zeg je niets meer. Je haakt dan af en je laat los.

Wat doet een mens in werkomstandigheden die hij/zij nodig heeft om fijn en goed te kunnen werken maar ontdekt op die omstandigheden geen invloed meer te hebben? Ook die gaat dan loslaten en 'laat maar' denken en doen.

Wat doen collega's die last hebben van dit afhaakgedrag van mensen om hen heen? Die raken daardoor geïrriteerd en overbelast als in het werkproces dit afhaakgedrag steeds weer voor verstoringen zorgt omdat mensen delen van hun taken, verantwoordelijkheden en afspraken verzaken. En als de organisatie dit niet de juiste oorzakelijke aandacht geeft gaan óók deze mensen - uit pure onbewuste zelfbescherming - afhaken en loslaten. En dan wordt dit fenomeen Collectief Mentaal Verzuim dat het systeem en de werking van de organisatie gaat overbelasten.

De gevolgen daarvan verklaren de toenemende mentale overbelasting, werkdruk en werkstress van mensen op het werk en is daarmee 'de glijbaan' waarin mensen ongewild terechtkomen naar vermijdbaar ziekteverzuim, psychisch verzuim en burn-out. 

Deze site benoemd wat als gevolg van dit Mentaal Verzuim te vaak niet meer óf nog niet benut wordt in de relatie tussen werkgevers en werknemers. Het benoemt dat wat jou - als medewerker, leidinggevende, manager, directeur - mogelijk eerder of vaker is overkomen en wat jij om je heen ziet gebeuren maar niet concreet kan maken. Het benoemt dat wat in jouw organisatie (in 96% van de organisaties) leeft en speelt maar geen naam heeft. Omdat niemand daarmee geassocieerd wil worden en het daarom een niemandsland is.

Een stil - onuitgesproken - spanningsveld tussen mensen en hun organisatie dat verantwoordelijk is voor een toename van druk, stress en overbelasting. Een spanningsveld dat stil blijft maar onderhuids van alles met mensen, verhoudingen en resultaten doet. Waar geen woorden voor zijn omdat gevoel en emoties dáár de dienst uitmaken en de leiding/management daar vaak niet bij kan.

Deze site benoemt wat er in dat spanningsveld en niemandsland écht gebeurd. Het maakt zichtbaar wat in de kern van organisatieculturen een klimaatprobleem is waarin mentale vervuiling managen en (samen)werken goedwillende mensen zóveel energie kost. Omreden waarvan zij zich uit onmacht overgeven aan Mentaal Verzuim.

Deze site gaat over Mentaal Verzuim ofwel Onbenut Vermogen met een grote en zeer kostbare, ontwrichtende impact op mensen, samenwerking en resultaten.

Afhaken en verzaken van goedwillende mensen op het werk uit onmacht en zelfbescherming tegen overbelasting en overspanning. Waarmee, hoe navrant ook, de werkbelasting, werkdruk en werkstress voor anderen toeneemt. Met grote ongewenste/negatieve gevolgen voor het goed en betrouwbaar functioneren van systemen als organisaties en bedrijven.

Wel willen maar niet meer kunnen of durven als je in het werkklimaat mentaal ongezonde, sociaal onveilige of relationeel onprettige werkomstandigheden ervaart waar je zelf, als individu, geen grip meer op kunt nemen. En als gevolg daarvan de emotionele en relationele verbinding met de zaak kwijt raakt.

Mensen doen dit veelal ongewild en onbewust elkaar aan als zij geen geloof en vertrouwen meer kunnen hebben in hun organisatie en management als die dit niet kunnen, willen of durven (in)zien of daar geen aktie in ondernemen. Dan worden en blijven mensen een speelbal van wat er om hen heen gebeurd waar - ook zij - geen grip op kunnen, willen of durven nemen.

Dan wordt het Collectief Mentaal Verzuim dát - niet concreet zichtbaar voor management - dan 'alle schakels van de ketting' verzwakt en verbreekt in ieder voortbrengingsproces, in ieder systeem, in iedere organisatie en bedrijf. Waar uiteindelijk de klanten, aan het einde van die ketting, het slachtoffer zijn en er de hoogste prijs voor betalen tot zij niet meer willen en naar elders gaan.

Voor alle duidelijkheid: Collectief Mentaal Verzuim bestaat uit ongewenste gedragingen in het hele organisatiesysteem en -processen die effectieve productiviteit en resultaten bij voortduring negatief belast, verstoort, omlaag trekt en goedwillende mensen overbelast.

    Dat aldus verstoorde en verzwakte proces kost ergernis, tijd, energie en geld en kan alleen weer sterk verbonden worden als werkgevers en werknemers dit samen durven en willen aangaan. Wij helpen hen met het vernieuwen van het commitment en het slaan van de brug daarvoor die vaak al met één bewustwordingssessie staat.

    Om daarmee de voor Mentaal Verzuim verantwoordelijke - z.g. mentaal vervuilde - omstandigheden ('het CO2 in ieder organisatieklimaat') (weer) mentaal schoon en gezond te maken.

    Voor een mentaal schone en vitaal sterke organisatie. Vitaliseren en mentaal gezond maken van organisaties en bedrijven begint bij het bewust, zichtbaar en bespreekbaar maken van de oorzaken vab Mentaal Verzuim, van deze zover nog niet of niet meer benutte vermogens en mogelijkheden die in iedere organisatie of bedrijf als verborgen potentieel aanwezig zijn. Dit is een kennissite van United Sense. Het Nederlands en Vlaams Kenniscentrum voor een mentaal schone en vitaal sterke organisatie.

    Geen tijd om alles te lezen?  Klik hier om direct naar de essenties te gaan of bel 0356019275 voor een kennismaking hierover.