Checklist: Hoe mentaal schoon is uw organisatie?  

In een mentaal schone organisatie kan informatie en energie onbelemmerd, onvervormd en doelgericht stromen. In zo’n organisatie wordt een versterkende wisselwerking gevoeld tussen organisatiegedrag en persoonlijk gedrag. Een mentaal schone organisatie leeft, is gezond en vitaal. Zo’n organisatie weet zonder druk al haar vermogens voluit te benutten.

Stel met deze indicator eerst globaal zelf vast hoe groot het onbenut vermogen in uw organisatie is en wat het u oplevert in euro’s wanneer dit wordt vrijgemaakt.

Hoe onderstaande 10 vragen in 5 minuten te beoordelen?
  • Op de volgende pagina's worden 10 verschillende aspecten van uw organisatie met elkaar vergeleken.
  • Per aspect worden twee uitersten gepresenteerd. Vergelijk dat met hoe u dat nu gevoelsmatig in uw organisatie ervaart/waarneemt.
  • Geef dat vervolgens een beoordelingscijfer tussen de 1 en 10 dat past bij uw waarneming.
  • Hoe meer u uw organisatie in de linker beschrijving herkent des te lager het beoordelingscijfer dat u geeft.
    Hoe meer u uw organisatie in de rechter beschrijving herkent des te hoger het beoordelingscijfer dat u kunt geven.
  • Aan het eind krijgt u automatisch een overzicht van uw antwoorden en uitkomsten gepresenteerd.

VERDER >>