De grootste vermijdbare kostenpost in organisaties en bedrijven is Mentaal Verzuim op het werk.

Mentaal Verzuim is op het werk - voor management veelal onzichtbaar - afhaakgedrag dat leidt tot verzaken, inzet- en productiviteitsverlies en imagoschade.


Het is 'het stilzwijgende antwoord' van goedwillende mensen op toenemende werkdruk en werkstress waarmee juist werkdruk en werkstress toeneemt.
 

Mentaal Verzuim is een zelfbeschermingsmechanisme van mensen

 Goedwillende mensen die geen of te weinig invloed meer voelen op de omstandigheden die zij nodig hebben om het beste van zichzelf te kunnen, te willen en te durven geven.

 Goedwillende mensen die zich niet meer voldoende veilig, gesteund, gestimuleerd, gefaciliteerd, gewaardeerd, gehoord of begrepen voelen. 

► Goedwillende mensen die zichzelf daarmee tegen overdruk en overbelasting proberen te beschermen en hun energie veilig willen stellen om gezond te kunnen blijven leven en werken.

Een toenemend fenomeen dat verlammend en verstorend werkt in organisaties, bedrijven, relaties, communicatie, verhoudingen en samenwerking op het werk. Oorzaak én gevolg van toenemende werkdruk en werkstress met grote kostbare consequenties voor financiële resultaten.

Per medewerker die zo voor 10% is afgehaakt kost dat organisaties binnen de Overheid jaarlijks ca. 9.000-- euro.
Met een medewerker die voor 10% is afgehaakt verliest een bedrijf in de marktsector jaarlijks ca. 18.000,-- euro.
 

Het is daarmee de grootste onzichtbare kostenpost
in organisaties en bedrijven

Dit speelt zich allemaal af 'in de onderstroom van de organisatie' waar mensen - veelal onbewust - de mate van hun betrokkenheid en inzet bepalen, gevoed door de mate van geloof en vertrouwen in de zaak. In de afbeelding hieronder wordt het Mentaal Verzuim in organisaties gepositioneerd. Dit wordt in deze site uitgelegd onder de pull-down-knop: 'Mentaal Verzuim?' - 'De positionering van Mentaal Verzuim'.   

United Sense in Soest heeft - als grondlegger van het vitaliseren van organisaties in Nederland - dit fenomeen zo genoemd, gekaderd, onderzocht en inhoud gegeven. Zij hebben in ruim 25 jaar alle kennis en de meest effectieve aanpak hieromtrent in de praktijk ontwikkeld en toegepast. Daarmee wordt tussen de 10% en soms zelf 40% Verborgen Potentieel gevonden en herwonnen.  

De organisatie die Mentaal Verzuim de juiste aandacht geeft wint een door ons gegarandeerd ongekend kwantificeerbaar groot Onbenut Vermogen. De investering die dat kost wint u binnen twee maanden minimaal 3-voudig terug. Deze kennis opent 'De wereld achter Collectief Mentaal Vermogen'.