Mentaal Verzuim is op het werk voor management onzichtbaar afhaakgedrag dat leidt tot verzaken en productiviteitsverlies.

Het is in essentie een zelfbeschermingsmechanisme van mensen

 die geen of te weinig invloed meer voelen op de omstandigheden die zij nodig hebben om het beste van zichzelf te kunnen, te willen en te durven geven.

 die zich niet meer voldoende veilig, gesteund, gefaciliteerd, gehoord of begrepen voelen. 

► die zichzelf daarmee tegen overdruk en overbelasting proberen te beschermen en hun energie veilig willen stellen om gezond te kunnen blijven leven en werken.

Een toenemend fenomeen dat verlammend en verstorend werkt in relaties, communicatie, verhoudingen en samenwerking op het werk met grote kostbare consequenties voor betrokkenheid, inzetbereidheid, productiviteit, werkdruk, werkstress en resultaten. De grootste onzichtbare kostenpost in organisaties en bedrijven.

Dit speelt zich allemaal af 'in de onderstroom van de organisatie' waarin mensen onbewust de mate van geloof en vertrouwen in de zaak voelen en dáárop de mate van hun betrokkenheid en inzet bepalen. 

United Sense in Soest heeft - als grondlegger van het vitaliseren van organisaties - dit fenomeen zo genoemd, gekaderd en inhoud gegeven. Zij hebben in ruim 25 jaar alle kennis en de meest effectieve aanpak hieromtrent in de praktijk ontwikkeld en toegepast. Daarmee wordt tussen de 10% en soms zelf 40% Verborgen Potentiëel gevonden en herwonnen.  

De organisatie die Mentaal Verzuim de juiste aandacht geeft wint een door ons gegarandeerd ongekend kwantificeerbaar groot onbenut vermogen. De investering die dat kost wint u binnen twee maanden minimaal 3-voudig terug. Deze kennis opent 'De wereld achter Collectief Mentaal Vermogen'.